تجلیل از مدیر و روابط عمومی منطقه استان مرکزی

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی از مدیر منطقه و مسئول روابط عمومی آن تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی نوین به نقل از ربیع، با درخواست استانداری استان مرکزی و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دوران دفاع مقدس و با تاکید مهندس گیتی منش مدیر منطقه استان مرکزی از سال ۱۳۹۵ تحقیقی از نوع تاریخی با قدمت حداقل ۳۵سال پیش توسط مسئول روابط عمومی منطقه استان مرکزی در خصوص نقش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی در زمان دفاع مقدس آغاز و در هفته گذشته جهت رونمایی در کنگره ۶۲۰۰شهید استان مرکزی تحویل شد.

بر همین اساس دکتر مشایخی مدیر کل سازمان حفظ و نشر ارزشهای دوران دفاع مقدس با اهدای لوح تقدیر از مهندس عبداله گیتی منش مدیر منطقه استان مرکزی و غلامرضا ممیوند مسئول روابط عمومی این منطقه به خاطر تلاش در گردآوری این اثر فاخر و ماندگار تقدیر کرد.

یاد آوری می گردد در این تحقیق از پرسشنامه ساخت محقق و مصاحبه با حداقل ۴۵نفر از پیشکسوتان، رزمندگان و جانبازان دوره جنگ تحمیلی که در منطقه استان مرکزی فعالیت داشته اند و گرداوری مستندات قدیمی شرکت و همچنین با استفاده از نرم افزار SPSSو روش آزمون آماری T تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل داده استفاده شده است.

گیتی منش مدیر منطقه استان مرکزی ابراز امیدواری کرد جمع آوری این مستندات بتواند برای آیندگان مفید و موثر باشد.

همچنین هفته گذشته یک سری ۳جلدی از تحقیق فوق در نشست هم اندیشی رویسای روابط عمومی به خانم کاهی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران تقدیم شد.