جلسه هم اندیشی روابط عمومی اقشار بسیج

جلسه هم اندیشی روابط عمومی اقشار بسیج پیش از ظهر امروز دوشنبه (5 شهریور) در پاتوق خبر، خبرگزاری بسیج برگزار شد

جلسه هم اندیشی روابط عمومی اقشار بسیج در پاتوق خبر، خبرگزاری بسیج برگزار شد

جلسه هم اندیشی روابط عمومی اقشار بسیج پیش از ظهر امروز دوشنبه (۵ شهریور) در پاتوق خبر، خبرگزاری بسیج برگزار شد./ عکس: محمد مهدی کرباسیه