دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار می‌کند:

نشست تخصصی کاربرد و تکنیک‌های ویکی‌پدیا در ارتباطات

هم‌اندیشی تخصصی « کاربرد و تکنیک‌های ویکی پدیا در ارتباطات » روز سه شنبه20 شهریور ماه 1397 ماه از ساعت14 الی 16 در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار می‌شود.

شناخت و تعمق در مباحث مربوط به رسانه‌های نوین امروزه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.روزنامه نگاران همواره تحت تاثیر روند تغییر فناوری‌ها قرار دارند، لذا بررسی تکنولوژی‌های روز و تاثیر آنها در ارتباطات ازمهمترین دغدغه‌های روز دست اندرکاران این حوزه است

هم‌اندیشی تخصصی « کاربرد و تکنیک‌های ویکی پدیا در ارتباطات » روز سه شنبه۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷ ماه از ساعت۱۴ الی ۱۶ در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار می‌شود.

شناخت و تعمق در مباحث مربوط به رسانه‌های نوین امروزه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.روزنامه نگاران همواره تحت تاثیر روند تغییر فناوری‌ها قرار دارند، لذا بررسی تکنولوژی‌های روز و تاثیر آنها در ارتباطات ازمهمترین دغدغه‌های روز دست اندرکاران این حوزه است. در این نشست که با حضور متخصصان و پژوهشگران ارتباطات برگزار می‌شود. محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

محورهای بحث :

–  ویکی‌ها و ارتباطات

–  بررسی مفهوم ویکی پدیا و نقش آن در ارتباطات

–  بررسی تکنیک‌های مورد استفاده ویکی پدیا در ارتباطات

–  چالش‌ها و راهبردهای ویکی پدیا در ارتباطات

 

 

سخنرانان:

– جناب آقای دکتر حمید ضیایی‌پرور، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

– جناب آقای احمد عامری، هماهنگ کننده برنامه آموزشی ویکی پدیای فارسی

– جناب آقای محسن سالک، دیوان‌سالار و مدیر ارشد ویکی پدیای فارسی

– جناب آقای آرش سلیمانی، مدیر ارشد ویکی پدیای فارسی

– جناب آقای محمد حیدرزاده، مدیر ارشد ویکی پدیای فارسی

از عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این هم‌اندیشی دعوت به عمل می‌آید.

 

 

روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها

نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۱۱ روابط‌عمومی: ۸۸۷۳۰۴۱۳