حسین خلیلی، مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ساری شد

حسين خليلي، مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ساري شد

با حکم رییس اداره ورزش و جوانان ساری:

حسین خلیلی طی حکمی از سوی «مختار مهدوی»رییس اداره ورزش و جوانان ساری به عنوان مدیر روابط عمومی این اداره منصوب شد.