سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای عالی استان‌ها منصوب شد

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای عالی استان‌ها منصوب شد.

در بخشی از حکم عبدالرحیم کرکه آبادی برای  محمد صادق داوری آمده است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب شما امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل سازنده با کلیه اعضای شورای اسلامی کشور، ریاست دبیرخانه و معاونین و مدیران ستادی و نیز ارتباط پویا و موثر با اصحاب رسانه به ویژه تولید و توزیع اخبار و اجرای شرح وظایف محوله اقدامات لازم معمول نمایید.

همچنین در این حکم ایجاد هماهنگی و انسجام در حوزه رسانه و بهره‌مندی از کانال ارتباطی، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری شهر ایران جزو اولویت‌‌های کاری برشمرده شده است.

محمدصادق داوری پیشتر در سمت‌‌‌‌‌هایی چون، رئیس اداره پشتیبانی و رفاه، معاون اداره کل امور استان‌ها، دبیرکمیسیون نظارت و بازرسی و معاونت اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل و سایر موارد دیگر در شورای عالی استان‌ها فعالیت داشته است