تنظیم پیش نویس قانون سازمان نظام روابط عمومى

در ارتباط با تهیه قانون سازمان، مذاکراتی با مجلس نیز انجام شده که امید است به زودى شاهد تصویب آن باشیم.

رئیس انجمن روابط عمومی ایران از تنظیم پیش نویس قانون سازمان نظام روابط عمومى خبر داد.

سیدغلامرضا کاظمی‌دینان در گفت گو با جامعه مجازی روابط عمومی با اشاره به این مطلب اظهارکرد: در ارتباط با تهیه قانون سازمان، مذاکراتی با مجلس نیز انجام شده که امید است به زودى شاهد تصویب آن باشیم.

 

وی گفت: جامعه روابط عمومى براى اینکه پالایش پیدا کند می بایست سازمان نظام  روابط عمومى تاسیس گردد و برای تاسیس سازمان نیز پیگیری ها در حال انجام است.

 

کاظمی دینان با بیان اینکه کمیته پی گیری تشکیل سازمان نظام روابط عمومی و ارتباطات در دبیرخانه هفته روابط عمومی شکل گرفته است، ادامه داد: البته در کنار این تلاش ها، خانه روابط عمومى ایران نیز پیگیر موضوع مهم تاسیس سازمان نظام روابط عمومی است و امیدواریم شاهد به نتیجه رسیدن آن باشیم.

 

رییس شورای سیاست‌گذاری هفته روابط عمومی اظهارکرد: روابط عمومى ها در شرایط فعلى در جایگاه خوبى هستند، اما این وضعیت هنوز ایده آل نیست چرا که ما شاهد هستیم بعضى از افراد در صندلى روابط عمومى قرار گرفتند که از لحاظ تخصص و صلاحیت علمی شایستگی این جایگاه را ندارند.

 

کاظمی دینان با تاکید بر لزوم وجود تخصص و دانش در عرصه روابط عمومی، ابراز امیدواری کرد فعالان حوزه روابط عمومى در افزایش دانش و تخصص خود کوشا باشند.

 

وی در پایان گفت: از فعالان مثبت نگر و زیبانگر روابط عمومى درخواست می کنیم، اخلاق حرفه اى را رعایت و حفظ کنند. در ارتقاء دانش و تخصص خود نیز بکوشند و هرگز در آموزش کوتاهى نکنند.