سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد

معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمدمهدی محمدی را به سرپرستی روابط عمومی این سازمان منصوب کرد.

روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سیدمحمود نوابی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سرپرست روابط عمومی سازمان را منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان ضمن انتصاب محمدمهدی محمدی به سمت سرپرست روابط عمومی سازمان در این ابلاغیه آورده است؛ انتظار دارد با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های درون و برون سازمانی بویژه تعامل مطلوب و شایسته با رسانه ها در تولید و انعکاس اقدامات و رخدادها و توامان تقویت فعالیت های اثرگذار در انجام خدمات بی منت و پاسخگویی به مطالبات منطقی مسئولان و مردم عزیز و النهایه ارتقای سازمان در تراز نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.