سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت کشور منصوب شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی و اموربین الملل وزارت کشور، به سرپرستی روابط عمومی منصوب این نهاد منصوب شد

حمیدرضا شمس یکی از پیشکسوتان شاغل در عرصه روابط عمومی از سوی دکترشجاعی کیاسری، رئیس مرکز اطلاع رسانی و اموربین الملل وزارت کشور، به سرپرستی روابط عمومی منصوب این نهاد منصوب شد.پیش از این رحمانی فضلی، وزیرکشور نیز گفته بود که استفاده از نیروهای توانمند، با سابقه و با تجربه، از برنامه‌هایش در وزارت کشور خواهد بود.