مدیرکل ارتباطات و مدیر روابط عمومی شهرداری شیراز به علت نصب بیلبور سربازان اسرائیلی برکنار شدند

با دستور شهردار شیراز مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی شهرداری و مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز برکنار شدند.

با دستور حیدر اسکندرپور، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل و مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز تغییر کردند.

طی احکامی جداگانه مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز و مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز تغییر کردند.

با حکم شهردار شیراز، پیمان بهادری با حفظ سمت پیشین، سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز شد. بهادری در حال حاضر مدیرکل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز است.

همچنین با حکم مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز، امیر عوض پور به سمت مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منصوب شد.

طی چند روز گذشته شهرداری شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس بیلبوردی را در میدان نمازی شیراز نصب کرد که از عکس سربازان اسرائیلی استفاده شده بود و این حرکت موجب نارضایتی و اعتراض مردم شد.