مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل اوقاف کشور از دفتر تسنیم گلستان بازدید کرد

مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اوقاف و امور خیریه از دفتر خبرگزاری تسنیم استان گلستان بازدید کرد.

حجت‌الاسلام حسن سلیمانی به‌همراه مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان از دفتر این خبرگزاری در استان بازدید کردند.

لزوم مشارکت رسانه‌ها در ترویج و تبلیغ وقف و جهت‌دهی برای وقف متناسب باز نیازهای روز‌، توجه به مسئله اشتغال در موقوفات، شفاف‌سازی عواید و درآمدهای موقوفات و هزینه‌کرد آن د‌ر قالب سامانه جامع موقوفات و‌غیره از مسائلی بود که حجت‌الاسلام سلیمانی در این بازدید به آن اشاره کرد.

اجرای طرح‌های اقتصادی و احیاء موقوفات فرسوده و همچنین اجرای برنامه‌های متعدد و مختلف برای تبدیل بقاع و امامزادگان به قطب فرهنگی از دیگر موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد.