شورای روابط عمومی و کمیته حقوق شهروندی

درمان مازندران در سال جاری با کسب بیشترین امتیاز در شاخص های اختصاصی حقوق شهروندی بعنوان دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید رجایی معرفی شد، ما تلاش می کنیم تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها به سمت بهتر شدن حرکت نماییم.

شورای روابط عمومی و کمیته حقوق شهروندی صبح امروز با حضور معاون اداری مالی، رئیس اداره امور فرهنگی و روابط عمومی ستاد، مسئولین و رابطین روابط عمومی و دبیر کمیته حقوق شهروندی ۵ بیمارستان، درمانگاه های نور، ساری و قائمشهر در سالن اجلاس مدیریت درمان استان مازندران برگزار گردید.

قمی، رئیس اداره امور فرهنگی و روابط عمومی مدیریت درمان استان گفت: درمان مازندران در سال جاری با کسب بیشترین امتیاز در شاخص های اختصاصی حقوق شهروندی بعنوان دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید رجایی معرفی شد، ما تلاش می کنیم تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها به سمت بهتر شدن حرکت نماییم.
مزگان پرستش نیا، معاون اداری مالی مدیریت درمان استان مازندران بیان کرد: حقوق شهروندی در تمامی امور زندگی ما جاریست، در حقیقت حقوق شهروندی از قوه به فعل رساندن انسانیت است اصل همه ما ایرانی ها مهر ومحبت می باشد بسیار مهم است که چگونه دستورالعمل ها را در محیطی پر از احترام اجرا نماییم.
معاون اداری مالی ستاد ادامه داد: افراد در مراکز درمانی  با دنیایی از سختی و مشکلات به ما مراجعه می کنند باید بیاموزیم که جامعه بر رفتار ما تاثیری نداشته باشد.
در ادامه این جلسه به بررسی مسائل مربوط به حوزه روابط عمومی و شاخص های حقوق شهروندی پرداخته شد.