حوزه روابط عمومی نباید به شکل کارمندی و اداری باشد

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: حوزه روابط عمومی باید 24 ساعت فعال باشد و این حوزه نباید به شکل کارمندی و اداری دارای ساعت محدود باشد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: حوزه روابط عمومی باید ۲۴ ساعت فعال باشد و این حوزه نباید به شکل کارمندی و اداری دارای ساعت محدود باشد.

به گزارش ایرنا علیرضا آیینه دار روز چهارشنبه در نشست شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی افزود: روابط عمومی در حوزه های کاری باید بیشتر جدی گرفته شود و این بخش کار کارمندی معمولی نیست که فقط به عنوان یک کار تکلیفی و موظفی به آن نگاه کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعامل روابط عمومی با رسانه باید جدی گرفته شود گفت: بعضی هیات های ورزشی ارتباط خوبی با رسانه دارند اما برخی هیات ها شاید هنوز معاون خبر صدا و سیمای استان را نشناسند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بیان کرد: برای هر فعالیتی باید برش رسانه ای تعریف شود که به کمیت و کیفیت برنامه بستگی دارد.

وی گفت: اگر اقدامی در سطح کشوری انجام شود برد رسانه ای خاص می خواهد و اگر حتی در سطح یک محله مسابقه ورزشی انجام شود باید در همان سطح برش رسانه خود را داشته باشد.

آیینه دار با اشاره به اینکه رسانه ها متکثر و متنوع شده اند افزود: به همه رسانه ها باید توجه شود و حضور در یک رسانه مانع حضور در رسانه دیگر نیست.

وی تصریح کرد: گاهی تلنگرهایی باید از طرف رسانه زده شود که دنبال مچ گیری و برجسته کردن نقاط ضعف نیستیم اما نباید بعضی فضاها تبدیل به حیات خلوت عده ای شود.

وی گفت: اگر مسئولیت یک مجموعه را پذیرفتیم فقط برای ارائه رزومه شخصی نیست که بگوییم رئیس فلان هیات هستیم بلکه باید کار کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی افزود: حوزه ورزش و جوانان از حوزه هایی است که جایگاه خوبی در سپهر رسانه دارد و باید توجه ویژه به آن شود.

وی اظهار داشت: از ۱۰ ماه قبل تاکنون رسانه ها برای حوزه ورزش استان همه تلاش خود را کرده و هر فعالیت و رویداد ورزشی در خراسان جنوبی که قابلیت انعکاس داشته را به شکل خوبی پوشش داده اند.

آیینه دار گفت: در همه فعالیت های ورزشی که توسط رسانه منعکس شد، مدیرکل ورزش و جوانان استان پیگیری لازم را انجام داده و این اقدام قابل تجلیل است که اداره کل پیگیر مشکل هیات های ورزشی خود است.

وی افزود: هر اقدام و فعالیتی که رسانه ای نشود انعکاس آن فقط در سطح همان شهرستان است و مسابقه موتورسواری سرایان به دلیل انعکاس رسانه ای برد کشوری پیدا کرد و این نشان دهنده نقش تاثیرگذار رسانه در انعکاس فعالیت های ورزشی است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی اظهار داشت: با برگزاری مسابقات ورزشی وقت جوانان به شکل سالم سپری می شود و حوزه نفوذ ورزش بسیار گسترده است.
وی بیان کرد: ورزش استان باید جایگاه خود را پیدا کند و ما به عنوان رسانه در کنار حوزه ورزش و جوانان هستیم و دیگر بخش های دولتی و خصوصی هم باید به این مهم کمک کنند.