مراسم تکریم مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور برگزار شد

آئین تکریم و تجلیل از خدمات مثبت «سید مهدی میرشاه ولد» مدیر کل پیشین روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور با حضور «پهبد پورشبانان» جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از معاونین و مدیران ستادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور، در مراسم تکریم و تجلیل مدیر کل پیشین روابط عمومی و  امور بین الملل، با بیان اینکه روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و کوشش های حساب شده ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباطات موثر و هدفمند با گروه هایی که با آن در ارتباطند انجام می دهند، گفت: اقدامات مثبت صورت گرفته در این حوزه فراتر از رضایتمندی بود؛ این در حالی است که به وجود آوردن همگرایی بین حوزه های ستادی و استانی قابل تقدیر است.

جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور، با تعبیر تودیع به عنوان یک تجربه تلخ و شیرین، از پیگیری ها و خدمات مشفقانه ی مدیر کل سابق روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور و سعه صدر ایشان سپاسگزاری کردند و در پایان یادآور شد: این سازمان هیچ گاه خاطره ی تلاش های بی وقفه، پیگیری و سخت کوشی شما را در ابعاد مختلف از یاد نمی برند و امیدوارند که در آینده نیز از حضور پر شور و استمرار همکاری شما بهره مند و برخوردار شوند.

در ادامه این مراسم میرشاه ولد، در سخنانی از همکاران سابق خود در اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل حلالیت طلبید و کمک تمامی کارشناسان را برای دستیابی به توفیقات بیشتر خواستار شد.

گفتنی است، در پایان مراسم با اهدای هدایا و لوح های تقدیری از زحمات مدیر کل پیشین روابط عمومی و  امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور تقدیر و قدردانی شد.