اولین دوره آموزشی توانمند سازی شاغلین روابط عمومی در زنجان برگزار شد

دوره آموزشی توانمندسازی شاغلین روابط عمومی با حضور کارشناسان روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه ۱، ۲، ۶ و ۱۰ آمایشی کشور با برنامه ریزی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و به همت و میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان به مدت دو روز در روزهای ۱۱و ۱۲مهر ماه در سالن اجلاس مرکز همایش های بین المللی روزبه برگزار شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارتباط  ویدئو کنفرانس ضمن تقدیر و تشکر از دکتر قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ریاست کلان منطقه شش آمایشی کشور که همیشه حمایتهای شایسته ای ازحوزه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دارندو همچنین قدردانی  از روابط عمومی دانشگاه به جهت میزبانی اولین دوره   توانمندسازی شاغلین حوزه روابط عمومی افزود:برنامه هایی هم برای مدیریت های روابط عمومیهای وزارت بهداشت نیز در راستای اجرای برنامه عملیاتی پیش بینی شده ؛وی بااشاره به اهمیت برگزاری دوره های آموزشی در این حوزه گفت : حوزه روابط عمومی نیز باید به موازات سایر واحد ها و حوزه های دیگر وزارت بهداشت توانمند شوند.

 وی تاکیدکرد : با شرایط خاص  کشور و اهمیت حوزه سلامت؛وزارت بهداشت از معدود دستگاههایی است که به لحاظ تحرک و فعالیتهایی که انجام داده و با تماس غیر مستقیم خود وزیر؛ از نظر افکار عمومی رضایت مندی مطلوبی کسب کرده است .

اسماعیل رحمانی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای عرصه ارتباطات ،روابط عمومی ورسانه وخیرمقدم خدمت شرکت کنندگان درهمایش آموزشی وتقدیروتشکر ازحمایت ها وبرنامه ریزی دکترزارع نژاد مشاور وزیر ورییس مرکز روابط عمومی وزحمات وهماهنگی همکاران مرکزخانم مهدی وخانم یزدی زاده؛برگزاری این دوره آموزشی را از جمله برنامه های عملیاتی برنامه ریزی شده در حوزه روابط عمومی عنوان کرد و افزود :توانمند سازی شاغلین روابط عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است .

وی سه شاخصه مهم را در حوزه مدیریت روابط عمومی ؛توانمند سازی شاغلین روابط عمومی  ، نگرش مدیران ارشد و منابع سخت افزاری و نرم افزاری که در اختیار روابط عمومی قرار داردنام برد و افزود :تعامل در حوزه ارتباطات و رسانه جایگاه ویژه ای دارد وخبرنویسی درست،روشن وجامع ازمبانی مهم اطلاع رسانی است.

  مدیر مسئول پایگاه خبری و اطلاع رسانی وب دا زنجان در ادامه تصریح کرد: اولین مرکز وب دا بعد از وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی زنجان راه اندازی شد و با راه اندازی پایگاه خبری اطلاع رسانی وب دا ؛ ظرفیتی ایجاد شد که اخبار و اطلاعات را به صورت مستقل و موثق ،باسرعت ودقت لازم باگستره انتشار زیادبه مخاطبین خاص و عام انتقال می دهیم و فرصتی است تا به اطلاع رسانی خوبی در افکار عمومی بپردازیم .

و از موقع راه اندازی ۸الی ۹ خبر روز انه در خبر گزاریها و رسانه های نوشتاری ونشریات سراسری و محلی داریم .

وی اظهار کرد :ایجاد این پایگاه باعث شده تقویمی ماهیانه داشته باشیم که هم رسانه و هم مخاطبین به عنوان منبع موثق به مباحث سلامت بپردازند؛وی تاکید کرد:ایجاد یک ظرفیت  مستقل برای پرداختن به سلامت دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است.

 اسماعیل رحمانی در ادامه افزود : در شرایط کنونی در سطح دانشگاهها از یک طرف فرایندها و راهبردهایی مانند :دانشگاه بین الملل،دانشگاههای نسل ۳ ،پذیرش دانشجوی خارجی ،گردشگری سلامت ،مرجعیت علمی وماموریتهای ویژه مطرح است وازطرفی بحث جدید دو فضایی و دو جهانی شدن و مباحث حوزه مجازی و فرازمانی و فرا فضایی در کنارفضای واقعیکه در ساختار و فضای سنتی  است وتغییرات در تکنولوژی ووجود یافته های جدید؛ به لحاظ اینکه از ظرفیتهای کنونی برخوردار شویم و رسالتهای روابط عمومی را در بخش های تخصصی دستگاهی وعمومی انجام بدهیم باید به دانش روز بابرگزاری دوره های آموزشی مسلح شویم ومهارتهای لازم راکسب نمایم.

وی اظهار امیدواری نمود ؛با برگزاری این چنین دوره هایی از این ظرفیت بهره مند شویم و با  تغییراتی که در پیرامون تکنولوژی و فناوری نوین به وجود آمده ،آموزش منابع انسانی رادرتوسعه پایدار جامعه مهم بدانیم.

رحمانی با تاکید بر اینکه ؛ در برنامه ریزی عملیاتی ،توانمند سازی پیش بینی شده  و از باب انتقال دانش  با برگزاری کار گاههای آموزشی در این مسیر قدم برداریم و با توانمند سازی روابط عمومیها بر سواد رسانه مسلح شویم وبا سواد رسانه رویداد ها و اخبار را تحلیل و رصد کنیم.

زهرا مهدی معاون مرکز روابط عمومی وزارت  بهداشت نیز در سخنانی در ارتباط ویدئو کنفرانس بر اهمیت برگزاری زنجیره وار و پیوسته دوره های آموزشی در جهت توانمند سازی کار شناسان روابط عمومی مهم دانسته تا با گذراندن این دوره های آموزشی به پیشرفت برنامه عملیاتی و توانمند سازی روابط عمومی بینجامد.

درروز اول دکتر علیرضا کتابدار مدرس کارگاه مواردی با موضوع خبر نویسی ،تعاریف خبر و مفاهیم اساسی در خبر نویسی ،ارزش های خبری و عناصر خبر ،تعاریف و ویژگیهای لید و تیتر و تعاریف و اهمیت و انواع آن مطرح کرد .