دیدار مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با رئیس سازمان اسناد و آرشیو ملی سلطان‌نشین عمان

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با رئیس سازمان اسناد و آرشیو ملی سلطان‌نشین عمان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که به همراه هیات عالی اسناد و کتابخانه نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران به عمان سفر کرده است، در دیدار با رئیس سازمان اسناد و آرشیو ملی سلطان‌نشین عمان گفت: مراکز اسناد در همه کشورها میراث دار هویت آن هاست و باید برای حفظ و در دسترس قرار گرفتن محققان تلاش شود.

«هانیه گرائیلی» ادامه داد: در ایران کتابخانه ملی و مرکز اسناد با هم یک ارگان است و بیش از هفت میلیون و پانصد هزار منبع فهرست شده در اختیار مراجعان قرار دارد که به صورت متوسط بالغ بر هزار نفر هستند.

او در ادامه به فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حوزه بین الملل اشاره کرد و گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حافظه تاریخی ملت ایران است و به همین جهت تلاش وافری در جهت حفظ و نشر آن صورت می گیرد. به دلیل همین اهمیت، رئیس هیات امنای سازمان، رئیس‌جمهور است و ریاست عالی را هم خودِ او، شخصا انتخاب می کند.

همچنین هانیه گرائیلی  و هیات ایرانی در طول سفر خود با رئیس کتابخانه و موزه ملی عمان دیدار و گفتو‌گو کرد.