دیدار سرپرست اداره کل روابط عمومی استاندار ی با تعدادی از مدیران و مسئولین روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان

ديدار سرپرست اداره كل روابط عمومي استاندار ي با تعدادي از مديران و مسئولين روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان

خزایی پور سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری در ادامه دیدار با مدیران و مسئولین روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان با شهردار و مسئول روابط عمومی شهرداری اراک،مدیر و مسئول روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی، مدیر و مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان و مدیر و مسئول روابط عمومی بانک توسعه تعاون دیدار کرد.