خبر مهم ناظمی درباره فردوسی پور

فردوسی پور رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان می شود!

رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان توئیت جالبی را درباره فردوسی پور منتشر کرد.

رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان توئیت جالبی را درباره فردوسی پور منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران؛ مازیار ناظمی رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ساعتی پیش توئیتی جالب درباره فردوسی پور منتشر کرد و و در آن نوشت :

می روم به جای من عادل عزیز می آید هم بسیار تا بسیار فوتبالی تر است و هم با حضورش سرمربی بزرگ تری برای این فوتبال طلوع می کند.