انتصاب رئیس روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد

طی حکمی از طرف رئیس پژوهشگاه، رئیس جدید اداره روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله معرفی شد.

در جلسه ای که در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۱/۱۷ با حضور رئیس پژوهشگاه، رئیس دفتر ریاست، نظارت و ارزیابی و نیز کارشناسان روابط عمومی و امور بین الملل در دفتر رئیس پژوهشگاه برگزار شد، خانم دکتر یاسمین ایزدخواه، دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران، از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه معرفی و از زحمات حدود سه دهه آقای فرخ پارسی زاده تشکر و قدردانی گردید.

آقای پارسی زاده از بدو تأسیس پژوهشگاه، علاوه بر مسوولیت روابط عمومی و امور بین الملل، به عنوان مدیر آموزش همگانی پژوهشگاه نیز انجام وظیفه نمود و در پایان سال ۱۳۹۷ به افتخار بازنشستگی نائل آمد.