انتصاب مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

طی ابلاغی از سوی دکتر مهران ورناصری معاون درمان، غلامحسین بابایی بعنوان سرپرست روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصوب شد.

طی ابلاغی از سوی دکتر مهران ورناصری معاون درمان، غلامحسین بابایی بعنوان سرپرست روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران ؛ در این ابلاغ آمده است:

با توجه به تعهد، دانش و تجارب ارزنده به موجب این ابلاغ با حفظ پست و سمت سازمانی بعنوان سرپرست روابط عمومی و میز خدمت منصوب می شوید تا زیر نظر اینجانب فعالیت نمائید.
برای جنابعالی تندرستی و پیروزی در انجام وظیفه محوله را از خداوند بزرگ خوارستارم.

غلامحسین بابایی فارغ التحصیل کارشناسی روابط عمومی رفتار اجماعی و افکار سنجی بوده و پیش از این سابقه مسئول امور مساجد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز ، مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری بوستان جوان و روابط عمومی بیمارستان گلستان را در کارنامه کاری خود دارد.