انتصاب سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد دکتر ابطحی طی حکمی سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن حکم دکتر سید علی ابطحی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آمده است:     سرکار خانم […]

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منصوب شد

دکتر ابطحی طی حکمی سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن حکم دکتر سید علی ابطحی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آمده است:

 

 

سرکار خانم مهندس زهرا شیرمحمدی

به موجب این ابلاغ و با توجه به پیشنهاد این ستاد دانشگاهی و موافقت مدیر کل محترم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به موجب نامه شماره ۳۸۹۹/۱۸/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۲/۸ پست سازمانی سرکار سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تعیین می گردد.

امید است با استعانت از نیروی لایزال الهی در پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه موفق و موید باشید.

 

 

دکتر سید علی ابطحی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران