انتصاب مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا

مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا مشخص شد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا مشخص شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی، آیدین مقیمی مجری و گزارشگر بسکتبال سیما که از اصحاب رسانه محسوب می‌شود به عنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا انتخاب شد.

مقیمی اهل شهرستان قائمشهر است و از سوی فاطمه هاشمی ریاست فدراسیون ورزش بیماری های خاص انتخاب شد.