انتصاب دبیر ستاد مرکزی جشنواره ملی انتخاب روابط عمومی و امور بین الملل برتر استانها

ضیاء الدین صبوری در حکمی از سوی رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور به عنوان دبیر ستاد مرکزی جشنواره ملی انتخاب روابط عمومی و امور بین الملل برتر استانها منصوب شد.

ضیاء الدین صبوری در حکمی از سوی رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور به عنوان دبیر ستاد مرکزی جشنواره ملی انتخاب روابط عمومی و امور بین الملل برتر استانها منصوب شد. در حکم ضیاء الدین صبوری آمده است:

جناب آقای ضیاء الدین صبوری
با سلام و احترام

بدینوسیله با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر ایجاد دبیرخانه و ستاد مرکزی جشنواره ملی انتخاب روابط عمومی و امور بین الملل برتر استانها موافقت نموده و جنابعالی به عنوان دبیر ستاد مذکور تعیین می شوید.

شایسته است با بکار گیری تجربیات موجود در آن استان و بهره مندی از نظریات استادان و صاحب نظران و همچنین توانمندی همکاران در استانهای سراسر کشور و این مرکز در راستای برگزاری موفق جشنواره تلاش نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به صورت مستمر به مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارتخانه متبوع ارائه نمایید.

امید است با توکل و استعانت از تاییدات الهی در اجرا و انجام این مهم موفق و موید باشید.

 

 

سید رمضان شجاعی کیاسری
رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل