با حکم استاندار فارس؛

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب شد

استاندار فارس در حکمی اباذر ظهرابی را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب کرد.

استاندار فارس در حکمی اباذر ظهرابی را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، در حکم مهندس اسماعیل تبادار استاندار فارس خطاب به اباذر ظهرابی آمده است:

با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و الهام از فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز تعامل سازنده با مدیران استان و اصحاب رسانه در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید موفق باشید.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور از جمله سوابق سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس است.