انتصاب مدیر روابط عمومی تماشاخانه سنگلج

با صدور حکمی از سوی پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج، آریان رضائی به عنوان مدیر روابط عمومی این تماشاخانه منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج، آریان رضائی به عنوان مدیر روابط عمومی این تماشاخانه منصوب شد.

به گزارش سینماپرس، با صدور حکمی از سوی پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج، آریان رضائی به عنوان مدیر روابط عمومی این تماشاخانه منصوب شد.

در متن حکم آریان رضائی آمده است: «نظر به تعهد و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیر روابط عمومی تماشاخانه سنگلج منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از تمام ابزارهای رسانه ای و فرهنگی و تعامل با اصحاب رسانه در قالب سیاست های کلی این تماشاخانه تلاش لازم را به عمل آورید. »

آریان رضائی دانش آموخته‌ رشته‎ فیلمسازی با گرایش مستندسازی، کارگردان تئاتر های تعاملی، روابط عمومی و مشاور تبلیغات در تئاتر است.