افشین سبزواری مدیر روابط عمومی شرکت مس شد

طی حکمی افشین سبزواری به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب شد.

طی حکمی افشین سبزواری به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است «نظر به سوابق و تجربه ارزشمند جنابعالی در حوزه روابط عمومی مجتمع و ستاد، بدین وسیله به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی صنایع #مس ایران منصوب می گردید. با توجه به گستردگی حوزه عملیاتی این شرکت و نقش هایی که در بخش های اجتماعی و اقتصادی منطقه ای ایفاد می گردد، انتظار می رود به بهره گیری از توان و تجربه همه همکاران مجموعه در معرفی شایسته شرکت ملی صنایع مس ایران نهایت همت خود را بکار گمارید.»