امضای تفاهم نامه همکاری شورای هماهنگی روابط عمومی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

امضای تفاهم نامه همکاری شورای هماهنگی روابط عمومی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

عباس بابا خانی دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی استان فارس و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تفاهم نامه همکاری شورای هماهنگی روابط عمومی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را امضا کرد.

این تفاهم نامه همکاری فرهنگی که از سوی صابر سهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز به امضا رسید به منظور توسعه و ترویج فرهنگ و هنر و جلب مشارکت و ایجاد وحدت رویه برای انجام فعالیت‌های فرهنگی هنری و فرهنگی در شهر شیراز منعقد شده است تا زمینه همکاری و مشارکت در جهت خدمات رفاهی و شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری و مذهبی و همچنین تبادل نظر و تشریک مساعی به منظور برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت و مجموعه اقدامات مشترک دو دستگاه جهت خدمت رسانی مطلوب به روابط عمومی ها و خبرنگاران استان را تقویت کند.

براساس این گزارش ، تنظیم و اجرا این تفاهمنامه ایجاد زمینه های همکاری متقابل بین دو دستگاه در زمینه‌های مبادلات فرهنگی و هنری و مذهبی و تقویت وحدت و هویت ملی و شناسایی و به ویژه حمایت از خبرنگاران فارس است.