نشست مشترک روسای روابط عمومی شرکت های تابع وزارت نفت در هرمزگان برگزار شد

بمنظور هماهنگی در فعالیت های امر اقامه نمازنشست مشترک روسای روابط عمومی شرکت های تابع وزارت نفت به میزبانی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، در این نشست که با هدف تمرکز بر فعالیت های ستاد اقامه نماز برگزار شد، روسای ستاد و مدیران روابط عمومی های شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت به بیان موضوعات مختلف پیرامون این مهم پرداختند.

در این نشست مدیران به صورت متمرکز در خصوص سامانه جدید فعالیت های فرهنگی نماز با نام سجاده که بتازگی توسط ستاد اقامه نماز کشور راه اندازی شده است؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین برنامه های اجرا شده در سال گذشته توسط هر شرکت برای حاضران تشریح شد.

در ادامه این نشست با توجه به مکاتبه اخیر ستاد اقامه نماز استان هرمزگان درباره لزوم بارگزاری اطلاعات و عملکرد شرکت های مجموعه وزارت نفت در سایت  جدید همسان با سایر دستگاه های اجرایی ؛ شرایط ورود به سایت بطور جداگانه برای هر شرکت مشخص شد.

در پایان این جلسه که به میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان در سالن کنفرانس این شرکت در بندرعباس برگزار شد شرکت کنندگان بر ادامه این نشست ها بصورت سه ماه یکبار به توافق رسیدند.