کنفرانس علمی تهیه رسانه های آموزشی با محوریت آموزش به بیمار در شهرکرد برگزار شد

کنفرانس علمی تهیه رسانه های آموزشی صبح امروز در سالن همایش های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

کنفرانس علمی تهیه رسانه های آموزشی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه مدیریت بهداشت و درمان و رسانه در سالن همایش های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران، در این همایش عباس بحرینی بروجنی کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان درباره جشنواره آموزش به بیمار اظهار کرد: وسعت رسانه ها از نظر فراگیری به حدی رسیده است که می بایست در کلیه زمینه ها از جمله آموزش به بیمار مورد استفاده قرار گیرد و از آن غفلت نشود.

زهرا ایازی، کارشناس آموزش به بیمار نیز با اشاره به «نقش رسانه های آموزشی» در بحث آموزش به بیمار و همچنین معرفی الگوهای موفق در این زمینه، اظهارداشت: همخوانی با هدف ها، محتوا و شیوه های آموزشی، توانایی انتقال پیام مورد نظر، انطباق با ویژگی های یادگیرندگان، معتبر بودن، برانگیختن و واداشتن مخاطبان به فعالیت، کیفیت خوب فنی _ هنری، عملی بودن و سهولت استفاده و توجیه اقتصادی، از ویژگی های یک رسانه آموزشی مناسب است.

همچنین در ادامه این کنفرانس دکتر سید جلیل حسینی متخصص حوزه مدیریت بهداشت و درمان، بیان کرد: اقتصاد سلامت به عنوان یک عرصه از مطالعات بینابینی در چند دهه اخیر مورد توجه متخصصان حوزه اقتصاد، بهداشت و سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است.

وی افزود: اقتصاد سلامت علم بکارگیری و استفاده از ابزار و مفاهیم اقتصادی درحوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت های بهداشتی است. این حوزه از علم اقتصاد از نظر ماهیت تفاوت های برجسته ای با سایر حوزه ها دارد که موجب شده اقتصاد دانان در این راستا به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ویژه ای دارند.

احمد عامری متخصص حوزه رسانه نیز در این کنفرانس بیان کرد: آموزش به بیمار مجموعه تجربیاتی است که برای بیمار فراهم می شود تا تأثیری مثبت بر آگاهی، عملکرد و نگرش او در مراقبت از خود داشته باشد.

وی اظهارداشت : امروزه آموزش به بیمار نه تنها یک مهارت بلکه یک مسؤلیت تلقی می شود و جزو نیازهای اساسی بیماران و از مهمترین حقوق آنها به شمار می رود؛ چرا که بیماران نیاز دارند بدانند چه وقت، چگونه و چرا باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند تا سلامتی نتیجه عملکرد و اقدامات شان باشد.

او ادامه داد : درواقع سعی ما در آموزش به بیماران این است که آنها آنچه راباید انجام دهند اما نمیدانند چگونه انجام دهند را بیاموزیم. ما به آنها کمک می کنیم مهارت ها و تواناییهای خود را شناسایی کنند و از افرادی که می توانند آنها را در اعتلای سطح سلامت یاری کنند، بهره گیرند.

عامری با معرفی رسانه هایی همچون پوستر و پمفلت و نقش آنها در آموزش سلامت اظهار کرد: این آموزش ها بر اساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیمار طراحی و اجرا می شود تا تغییرات مطلوب رفتاری را ایجاد کند. این کار نیازمند تلاش گروهی تیم مراقبتی است و امروزه از مهمترین نقش های پرستاران و از اجزاء ضروری مراقبت های پرستاری محسوب می شود.

گفتنی است؛ کنفرانس علمی تهیه رسانه های آموزشی با محوریت آموزش به بیمار با حضور تعداد کثیری از کارشناسان پرستاری ، اتاق عمل ، مامایی ، فناوری اطلاعات و روابط عمومی از استان های چهارمحال بختیاری ، اصفهان ، یزد و خوزستان برگزار شد.