سرپرست سازمان دانش‌آموزی استان زنجان:

روابط عمومی ضمن اطلاع رسانی کامل به ذینفعان، باید به اتهامات و اطلاعات نادرست پاسخ دهد

سرپرست سازمان دانش‌آموزی استان زنجان به مناسبت هفته‌ روابط عمومی از همکاران روابط عمومی تقدیر کرد.

سرپرست سازمان دانش‌آموزی استان زنجان به مناسبت هفته‌ روابط عمومی از همکاران روابط عمومی تقدیر کرد.

سرپرست سازمان دانش‌آموزی استان زنجان به مناسبت گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، ضمن تقدیر از همکاران اطلاع رسانی و روابط عمومی، هفته روابط عمومی را به تلاشگران این عرصه تبریک گفت.

راویه قاسمی گفت: روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قلب هر اداره است که تمام برنامه‌های آن را پوشش داده و به اطلاع عموم می‌رساند.

قاسمی افزود: امروزه در تمام دنیا سازمان‌هایی موفق هستند که مدیران و کارکنان روابط عمومی آنها بدانند، چگونه به شکلی شفاف و آگاهانه به تجزیه و تحلیل امور مبتلا به سازمان خود و رفع و رجوع مسائل بپردازند و نقش مهم خود را در تعیین سمت و سوی سیاست‌های همگانی ایفا کنند.

قاسمی تأکید کرد: روابط عمومی وظیفه دارد، ضمن ارائه اطلاعات درست و جامع و به موقع به مخاطبان و ذی نفعان سازمان متبوع، به اتهامات ناروا و یا اطلاعات نادرست نیز پاسخ دهد.