سرپرست روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان منصوب شد

سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان طی حکمی احمدرضا ضیایی را به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان منصوب نمود.

سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان طی حکمی احمدرضا ضیایی را به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان منصوب نمود.

پیش از این احمدرضا ضیایی به عنوان معاون مدیرکل روابط‌عمومی استانداری اصفهان مشغول به فعالیت بود.