با ابلاغ دکتر کاوه باشتی:

مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی هیات پزشکی ورزشی فارس منصوب شد

طی ابلاغی از سوی دکتر کاوه باشتی، احمد رضا بابلی به عنوان مشاور رسانه ای و مسئول کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی هیات پزشکی ورزشی استان فارس منصوب شد.

طی ابلاغی از سوی دکتر کاوه باشتی، احمد رضا بابلی به عنوان مشاور رسانه ای و مسئول کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی هیات پزشکی ورزشی استان فارس منصوب شد.

به گزارش پایگاه پزشکی ورزشی ایران، در ابلاغ رئیس هیات پزشکی ورزشی استان فارس به احمد رضا بابلی آمده است:

احتراما با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور رسانه ای و مسئول کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی هیات پزشکی ورزشی استان فارس منصوب می شوید.

امید است با توکل به ایزد منان و بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های جدید در انجام وظایف محوله و خدمت رسانی به جامعه ورزش استان موفق و موید باشید.

بابلی سرپرستی خبرگزاری آریا در استان فارس، مشاور رسانه ای مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی استان فارس، مدیر روابط عمومی انجمن صنفی خبرنگاران وعکاسان خبری استان فارس و همچنین مدیر روابط عمومی برتر سال ۹۶ هیات های ورزشی فارس را در سوابق اجرایی خود دارد.