سخنرانی دکتر گرانمایه پور در سومین همایش تخصصی تولید محتوا در روابط عمومی

دکتر علی گرانمایه پور استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگاری در سومین همایش تخصصی تولید محتوا تحت عنوان سازمان نظام روابط عمومی سخنرانی می کند.

 

دکتر علی گرانمایه پور استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگاری در سومین همایش تخصصی تولید محتوا سخنرانی می کند.

 

 

موضوع این سخنرانی، نقش سازمان «نظام صنفی» روابط عمومی بر تولید محتوای حرفه ای است.

 

 

مشخصه های سازمان نظام صنفی روابط عمومی، حرفه ای گرایی و نقش سازمان صنفی در جذب و معرفی حرفه ای ها، معرفی سبک های مدیریت و تولید محتوا توسط سازمان نظان صنفی، نقش سازمان صنفی در تولید کمی و کیفی محتوای حرفه ای توسط روابط عمومی ها، نقش سازمان صنفی بر انگیزه های شغلی ؛امنیت شغلی وسازمانی روابط عمومی ها، نقش سازمان نظام صنفی و از حقوق مادی و معنوی تولید کنندگان محتوا در عرصه روابط عمومی، نقش سازمان نظان صنفی در حرفه ای شدن و رقابتی شذن تولید محتوا  و نقش سازمان نظام صنفی در معرفی برند های برتر تولید محتوا در عرصه روابط عمومی  از جمله سرفصل های سخنرانی دکتر گرانمایه پور است.

 

 

علاقمندان برای ثبت نام و حضور در این همایش می توانند با شماره تلفن های ۸۸۶۱۷۵ و ۸۸۲۱۶۲۷۷ تماس بگیرند.

 

 

منبع : شارا