دیدگاهای ارتباطی سیره حسینی

در مورد قیام عظیم عاشورا صحبت بسیار شده است و محققان از جنبه های مختلف بر اساس دانش و توانایی خود به موضوع پرداخته اند اما از دیدگاه ارتباطی شاید کمتر محققی به این واقعه عظیم و حماسه انگیز پرداخته باشد.

روابط عمومی نوین ایران – هادی زمانی؛ در مورد قیام عظیم عاشورا صحبت بسیار شده است و محققان از جنبه های مختلف بر اساس دانش و توانایی خود به موضوع پرداخته اند اما از دیدگاه ارتباطی شاید کمتر محققی به این واقعه عظیم و حماسه انگیز پرداخته باشد.

مهمترین نگرش ارتباطی در این خصوص بررسی و شناخت اثربخشی این قیام در زندگی امروز ماست. به راستی قیام عاشورا چه تاثیری در زندگی روزمره امروز شهروندان دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید سیره نظری و عملی آقا اباعبدالله را بررسی کنیم.

به واقع باید بدانیم حسین کیست و چه هدفی را دنبال کرده است. آقا اباعبدالله می فرمایند:« بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و پاک است ». در اصول دانشگاه ارتباطات می‌خوانیم که ۵۰ درصد فرآیند ارتباط نیت هر کنش گر است .یعنی ۵۰ درصد یک ارتباط اثربخش در قلب ماست و از قلب ما آغاز می‌شود و اگر در قلب ما سیاهی حاصل از کینه و نفرت و هر بدی نهفته باشد هرگز قادر نخواهیم بود به دیگران محبت  کنیم..

گذشت داشته باشیم ، انفاق کنیم و اصول اصلی سیره حسینی یعنی ایثار به دیگران را محقق کنیم. در حدیثی دیگر از آقا می خوانیم که:« رستگار نمی‌شوند مردمی که خوشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند» ملا احمد نراقی در معراج السعاده حدیث قدسی را نقل می کند ،بدین مضمون که خداوند باری تعالی فرموده اند که« اگر بنده بودم جز خدمت به بندگانم کاری انجام نمی دادم». بالاترین فریضه و عبادت در خدمت به بندگان خدا وبرای خ می‌خواهد.

در زندگی اجتماعی بر اساس قانون جذب و ارتعاشات خوشبختی در شادی دیگران تعریف می شود و مهمترین گام برای دستیابی به این خوشبختی استفاده از کلمات و واژه ها به عنوان بزرگترین  موهبت الهی به انسان است. آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام می فرمایند: «عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند» دعا استفاده از کلمات با نیت قلبی خوب در بالا ترین و مقدس ترین درخواست  درتعالی و پیشرفت دیگران در محضر الهی است و کسی که به این درجه برسد با دیدن بندگان خدا هر چند قادر به انجام کاری برای آنها نباشد از صمیم قلب آنچه را که باعث رفاه و تعالی زندگی آنها می شود از خداوند برایشان طلب می کند و این بالاترین درجه انسانی و الهی است. دعا در حقیقت رابطه  سه جانبه بین ما، دیگران و خداوند یکتا است و این پیوند متعالی سر منشاء رویه های متعالی خواهد شد.

 

روایت داریم که وقتی فردی در حق برادر خود دعایی می کند، اول در حق خودش مستجاب می شود و این تاکیدی هزارساله پیش از آن است که قانون جذب و ارتعاشات در فرایند ارتباط توسط متخصصین علوم اطلاعات و ارتباطات تعریف شود.

نگاه عمیق امام حسین علیه السلام در زندگی آن چنان ارتباطی وکاربردی است که دستورالعمل های ارزشمند ایشان به عنوان قوانین زندگی راهگشا و اثر بخش هستند.می فرمایند» بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.«

»آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد، امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او روی می آورد.» »کسی که تو را دوست دارد ازتو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد از تو تعریف و تمجید می کند».

»از نشانه های عالم نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است».

»چیزی را بر زبان نرانید که از ارزش شما بکاهد. »

امام حسین علیه السلام ایجاد ارتباط از طریق اثربخش فراگیر با دیگران را مهمترین رمز رستگاری می دانند و این اصلا را نیز تنها در رابطه با رضای حق تعالی تعریف می نمایند.

وقتی فردی برای خدا با دیگران ارتباط برقرار می کند ،توقع و مزدی برای زحمات خود نمی خواهد چرا که مثلث ارتباط من دیگری و خداوند او را به معامله با خداوند سوق می دهد. به عبارت دیگر کارفرما خداوند است که در مقابل نعمت های فراوان به ما تکلیف کرده تا به دیگران خدمت کنیم. برای دستیابی به این مهم ابتدا باید قلبمان صاف و پاک و خالی از بدیها و سیاهی باشد. امام حسین علیه السلام نیازهای مردم به ما را از نعمتهای خداوند می‌دانند که نباید از این نعمت ها افسرده و خسته شویم.

سید الشهدا علیه السلام توجه به تفکر وخردمندی که حاصل ارتباط اثربخش و فراگیر است را از مهمترین ویژگیهای شیعیان شان می دانند چرا که می‌فرمایند از نشانه‌های خوشنامی و نیکبختی همنشینی با خردمندان است. سعدی علیه الرحمه به خوبی در بوستان بر این اصل تاکید کرده اند . اصلی که در نظریات متفکران مکتب کنش متقابل نمادین به تبیین شده است . این دسته از متفکران علوم اجتماعی معتقدند که تفکر تنها در فرایند ارتباط شکل گرفته و به تکامل می رسد. افراد جامعه با بیان ذهنیات خود در قالب واژه ها و النمتقال آن به مخاطب باعث بازتولید معانی در ذهن مخاطب می شوند و این یعنی آغاز تفکر که در صورتی که با اطلاعات واقعی و مطلوب تغذیه شود منجر به خردو.رزی و تولید اندیشه های ناب خواهد شد. امری که ۱۴۰۰ پیش از این حضرت اباعبدالل الحسین علیه السلام به خوبی بر آن تاکید نموده اند.

می‌فرمایند:«ای مردم در خوبی با یکدیگر رقابت کنید و در بهره گیری از فرصتها و شتاب نمایید و کار نیک را که در انجامش تلاش نکرده اید به حساب نیاورید.»

»عقل جز پیروی از حق کمال نمی یابد، آیا نمی بینید که به حق عمل نمی‌شود و از بباطل نهی نمی‌شود. «

وحسن ختام شناخت سیره والای حسینی را می توان در گذشت بی چون و چرا و بزرگواری آن عزیز دانست که می فرمایند: «چنانچه با گوش خود بشنوم که شخصی مرا دشنام می دهد و سپس معذرت خواهی او را بفهمم از او می پذیرم و گذشت می نمایم که پدرم امیر مومنان علی علیه السلام از جدم رسول خدا صلوات الله علیه و آله روایت نمود کسی که پوزش و عذرخواهی دیگران را نپذیرد بر حوزه کوثر وارد نخواهد شد.(احقاق الحق، ج ۱۱ ص ۴۳۱)

از دیدگاه حضرت سید الشهدا شناخت کلام و نحوه صحیح آن در فرایند ارتباط بین فردی مطلوب با هدف خدمت به مردم بدون چشمداشت و برای رضای خدا با اصولی چون گذشت ، ایثار و فداکاری ،خردورزی و تفکر، دوری از سفلگان و کارهای بیهوده آنها، بخشندگی در همه حال و انجام کار درست در زمان درست و به شیوه درست مهمترین راهکارهای موفقیت و رستگاری در جامعه هستند و این سیره حسینی است.

 

۱۴شهریورماه ۱۳۹۸ – اصفهان