نهادهای مدنی در مفهوم حکمرانی روابط عمومی الکترونیک نقش مهم تری دارند

دهمین همایش روابط عمومی الکترونیک در نوبت عصر هم به کار خود ادامه داد و در ادامه دکتر یونس شکرخواه عضو هیات علمی دانشکده مطالعات دانشگاه تهران، با ارائه مقاله ای با عنوان “نقش روابط الکترونیک در تحقق ۱۱ خط عمل عمومی جامعه اطلاعاتی”، گفت: امروز می خواهم در مورد موضوعی صحبت کنم که خودم […]

دهمین همایش روابط عمومی الکترونیک در نوبت عصر هم به کار خود ادامه داد و در ادامه دکتر یونس شکرخواه عضو هیات علمی دانشکده مطالعات دانشگاه تهران، با ارائه مقاله ای با عنوان “نقش روابط الکترونیک در تحقق ۱۱ خط عمل عمومی جامعه اطلاعاتی”، گفت:

امروز می خواهم در مورد موضوعی صحبت کنم که خودم از سال ۲۰۰۳ در متن آن حضور داشته ام و باید گفت که در همین ارتباط و اسنادی که در اجلاس سران جهان روابط عمومی تدوین شد نگاهی نیز به حوزه روابط عمومی و ارتباطات داشت .

وی افزود: می توان گفت اموری در این اجلاس مصوب شد که همه به نوعی دستور کار روابط عمومی و ارتباطات هستند. از سویی دیگر و شرایط دگرگون شونده روابط عمومی باعث شده است که اتفاقات مهمی در این حوزه رخ داده است و امروز روابط عمومی هم باید رفتاری مدرن و در انطباق با نیازهای بین المللی و نقشی تحت عنوان طرف بازی داشته باشند تا بتواند نقش خود را به درستی انجام دهند.

شکر خواه با اشاره به این موضوع که در خط عمل فراسوی ۲۰۱۵ و در نگاهی به آینده هم به تقویت پاسخگویی و مشارکت ذینفعان اشاره شده است که باز هم در حوزه ارتباطات و روابط عمومی قراردارد، گفت: حال باید پرسید که نسبت عملکرد و خطوط راهنمای روابط عمومی ها با این خطوط ۱۱ گانه چیست؟ توصیه من این است که دوستان من در روابط عمومی این ۱۱ خط عمل را جدی بگیرند و مورد توجه قراردهند و به نفوذگران، مشارکت گران و ذینفعان خود در سطوح مختلف توجه بیشتری داشته باشند.

گفتنی است نخستین اجلاس سران جهان در باره جامعه اطلاعاتی از ۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو تشکیل شده است و دو سند تحت عنوان اعلامیه اصول، ایجاد و ساخت جامعه اطلاعاتی: چالش جهانی هزاره جدید و سند طرح اقدام منتشر کرد. دومین اجلاس جهان درباره جامعه اطلاعاتی نیز در باره جهانی اطلاعاتی نیز از ۱۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ در تونس تشکیل شد و مجددا دو سند دیگر تحت عنوان سند تعهد تونس و سند دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی منتشر شد.

 

.

نقش رسانه های تحلیل محور در حکمرانی روابط عمومی الکترونیک

پنل دوم برنامه عصر همایش به مقاله بررسی نقش رسانه های تحلیل محور در حکمرانی روابط عمومی الکترونیک، اختصاص داشت که توسط دکتر مجید رضاییان ارائه شد.

وی با اشاره به این موضوع که دنیای ارتباطات با گذر و حرکت در فضای وب توانسته است فضاهای جدیدی را ایجاد کند، گفت: این اتفاق و همین موضوع نگاههای مختلف عقلانی، اندیشه ای و متفکرانه ای را در این زمینه فراهم کرده است که براساس هر کدام از این دیدگاه ها مسیرهای مختلفی پیش روی ماست.

وی با اشاره به مثلث دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی گفت : حالا و در دنیای امروز نمی توان وجود چنین مثلثی را منکر شد ،ضمن این که در این مثلث نهادهای مدنی در مفهوم حکمرانی الکترونیک نقش مهم تری دارند و در زیر مجموعه خط عمل جامعه اطلاعاتی در زمینه کاربرد تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتبباطی ترسیم شده است

رضاییان با اشاره به این موضوع که اکنون تکنولوژهای ارتباطی و مخاطب دو سرمایه اساسی روابط عمومی الکترونیک هستند هم گفت: این دو سرمایه اساسی را نم یتوان در روابط عمومی و جامعه نادیده گرفت و ضمنا نگرانی هایی هم وجود دارد که می پرسند: این اندازه گسترش اطلاعات تفکیک یافته امری به نام حریم شخصی شهرونان را نقض نخواهد کرد که باید به این گونه سئوالات هم پاسخ داده شود.

وی افزود: نقش درست تر رزونامه نگاری تحلیلی و کار او بازیابی و تحلیل و تفکیک اطلاعات است که می تواند در این زمینه کمک کند تا اطلاعات و تحلیل های ارائه شده به صورت یک نظام فکری را ارائه شود و ضمن ارائه اطلاعات دسته بندی شده تحلیل و دسته بندی مناسبی را ارائه کنند تا در این خصوص و درزمینه روابط عمومی الکترونیک به کمک روابط عمومی ها بیایند.

 

.

میزگرد روابط عمومی الکترونیک، یک مسئله، یک راه حل

در ادامه این همایش”میزگرد روابط عمومی الکترونیک، یک مسئله، یک راه حل” با مدیریت دکتر حمیدرضا ضیایی پرور و حضور دکتر داود زارعیان، دکتر حسین امامی، مهندس جهانگرد، جواد افتاده و قوی دل برگزار شد و ضمن طرح موضوعاتی در خصوص روابط عمومی الکترونیک و الزامات آن با حاضران در همایش به گفت و گو نشستند.

 

.

روابط عمومی الکترونیک روابط عمومی پاسخگو است

در ابتدای این میزگرد حمیدرضا ضیایی پرور با اشاره به این موضوع که قصد داریم با برگزاری جلسه ای مشارکتی، به طرح مسئله ای بپردازیم که از نگاه همه حاضران در نشست مهم وقابل طرح است،گفت: مهمترین مسئله ما امروز می تواند مسائل و مشکلات پیاده سازی روابط عمومی الکترونیک در ایران باشد که پیرامون آن کمی گفت و گو خواهیم کرد.

وی افزود: روابط عمومی الکترونیک روابط عمومی پاسخگو است و اگر روابط عمومی احساس پاسخگویی نکند، به طریق اولی احساس نیازی به استفاده از امکانات فضای مجازی نخواهد داشت و به همین نسبت فاصله بین مشتری ومخاطب وجود خواهد داشت که به نظر می رسد روابط عمومی الکترونیک می تواند دراین زمینه نقش آفرین باشد.

 

.

سواداطلاعاتی در حوزه روابط عمومی الکترونیک مورد توجه قرار گیرد

در ادامه این میزگرد دکتر داود زارعیان با تبریک فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی گفت: کمی دقت نشان می دهد که مخاطبان ما در سال های اخیر مطالباتی دارند که لازم است ما هم برای پاسخگویی در این زمینه آمادگی لازم را به دست آوریم.

وی افزود: به نظر می رسد امروزه سواداطلاعاتی موضوع مهمی است که در حوزه روابط عمومی الکترونیک مطرح است و همچنین موضوع امنیت، صحت و درستی اطلاعات در شبکه های مجازی مورد تردید است و چه بسا اطلاعاتی که منجر به تصمیم گیری می شود ممکن است اساس درستی نداشته باشدکه موضوع بسیارمهمی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

 

.

آیا آمادگی استفاده از امکانات موجود در دنیای الکترونیک را داریم

این میز گرد با سخنان کوتاه آقای قوی دل ادامه پیدا کرد. وی با طرح این موضوع که باید دید چه مقدار آمادگی استفاده از امکانات موجود در دنیای الکترونیک را داریم، گفت: به عنوان یک پیش نیاز باید دید اساسا همکاران ما برای استفاده از این فضا تا چه حد آمادگی دارند وبه طور مثال آیا ما برای تایپ کردن که لازمه کار در یا حوزه است، مهارت لازم را داریم.

 

.

زمان مشکلات را حل خواهد کرد

جواد افتاده هم به عوان یکی از اعضای میزگرد،گفت: ما در زمینه استفاده از روابط عمومی الکترونیک و شبکه های مجازی عادات فرهنگی خاص خود را داریم و اساسا کشورهای در حال توسعه در این زمینه ها عادات و فرهنگ خود را دارند و هیچ عاملی بجز زمان نمی تواند مشکل را حل کند. ما باید به مردم اعتماد کنیم و برای استفاده از این فضا صبر و حوصله داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه مدیریت فضای مجازی و دنیای الکترونیک هم گفت: شبکه های مجازی قابل مدیریت نیست، شاید قابل راهبری باشد اما قابل کنترل نیست و ما باید با توجه به همین موضوع راهبردها و برنامه های خاص خود را که موثر باشد در دستور کار قرار دهیم.

 

.

سواد رسانه ای با سواد اطلاعاتی تفاوت دارد

دکترحسین امامی هم با طرح این موضوع که از دوستان به مناسبت برگزاری دهمین همایش روابط عمومی الکترونیک تشکر می کنم گفت: دوستان عزیز! توجه داشته باشیم که ما چیزی با نام روابط عمومی الکترونیک نداریم. روابط عمومی الکترونیک در چندین سال قبل نقشه و رویکردی بود تا برای یک دوره نقشه راه روابط عمومی ها مشخص شود و در حقیقت باید این واژه ها را درست استفاده کنیم.

وی با اشاره به این که صحبت از سواد رسانه ای با سواد اطلاعاتی تفاوت دارد هم گفت: توجه داشته باشیم که سواد رسانه ای فقط مربوط به مخاطب است و سواد اطلاعاتی مربوط به مسئولان و مدیران روابط عمومی است که بتوانند از تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی درست و موثر استفاده کنند

 

.

چالش اصلی ما فرهنگ استفاده از فضای مجازی است

مهندس جهانگرد نیز با طرح این موضوع که باید دید چالش اصلی ما در حوزه روابط عمومی الکترونیک و استفاده از فضای مجازی چیست، گفت: ما از بعد فنی کم و کسری در موضوع روابط عمومی الکترونیک و فضای مجازی نداریم و مشکل معمولا بحث فرهنگ استفاده از این امکانات است و چالش ما هم بخصوص در سازمان های دولتی دقیقا در همین زمینه است.

وی افزود: به دلیل طراحی سایت هایی که برای سازمان های مختلف انجام می دهیم شاهد هستیم که روابط عمومی های ما به جای این که در خدمت مخاطب خود باشند، در خدمت مدیران سازمان هستند و همین موضوع می تواند موجب فاصله بین مخاطب با سازمان شود وبا چنین فرضی اهداف و پیام های روابط عمومی کارآمدی خود را نخواهند داشت.

گفتنی است که در این میزگرد به سئوالات حاضرین نیز پاسخ داده شد و مدیران و کارشناسان حاظر نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

 

.

معرفی نرم افزار روابط عمومی

در پایان این همایش هم یک اپلیکیشن کاربردی که درفضای روابط عمومی قابل استفاده است برای حاضران در همایش معرفی و از آن رونمایی شد.