روابط عمومی‌ها را جدی بگیرید

سال ۱۳۹۷ با بیم ها و امید های فرآوانی برای کسب و کارها آغاز شد.

سال ۱۳۹۷ با بیم ها و امید های فرآوانی برای کسب و کارها آغاز شد.

نوید ایران‌بهار: فعالین این حوزه خود را برای سالی متفاوت از گذشته آماده کردند. اما چیزی از سال نگذشته بود که نوسان های قیمت ارز دوباره در دل بازار روند سال پیش خود را از سرگرفت.

قیمت دلار و دیگر ارزهای موجود در بازار به سرعت شروع به بالا رفتن کردند. و صاحبان کسب و کارها متعجب به نمودار صعودی نرخ ها نگاه می کردند.

نرخ ارزی را که دولت اعلام کرد. در بازار نتوانست برای خود مانند دیگر تثبیت های قیمتی چنان که باید، جایی باز کند.

حالا خود این موضوع تبدیل به یک چالش اساسی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران حوزه کسب و کار شد.

بدون شک کارفرمایان برای پشت سر گذاشتن این بحران خود را برای سالی سخت به لحاظ مالی آماده کردند.

شاید این شرکت ها نتوانند همانند گذشته هزینه های زیادی را صرف موارد متفاوتی همچون تبلیغات و غیره نمایند.

اینجاست که نقش روابط عمومی در سازمان ها به روشنی مشخص می شود.

نیرویی که تا دیروز، الزامی جهت بکار گیری آن نداشتند امروز به عنوان قوه محرک سازمان شناخته می شود.

چراکه فعالین روابط عمومی با شناخت عمومی و تخصصی خود در زمینه های مختلف از جمله تعاملات سازمانی، برگزاری جلساتی در راستای اهداف شرکت و غیره می توانند نقش بی بدیلی در معرفی و تثبیت جایگاه شرکت ها در جامعه ایفا کنند و شاید هزینه های مصرفی این واحد در شرکت ها بسیار کمتر از کوچکترین فعالیت تبلیغی یا از این دست باشد.

در طول سالیان گذشته شغل های جدیدی برای توانمند سازی کسب و کارها ایجاد شد و در همه ی این سال ها روابط عمومی ها بدون هیچ چشم داشتی به منابع مالی شرکت ها و تنها در جهت تقویت جایگاه تولید کننده، خدمت رسان و … حضور خود را به سختی حفظ کردند تا بتوانند موضوع، ماهیت و فلسفه وجودی خود را به اثبات برسانند.

در گذر این سال ها شاید در بسیاری از سازمان ها، با این حرفه کاملا تخصصی به عنوان هزینه های قابل کاستن نگریسته شد. اما نیروهایی که با عشق در این راه قدم گذاشته بودند تمام سختی ها را به جان خریدند تا بتوانند به رشد این حرفه ی ارزشمند یاری رسانند.

اما به واقع امروز روابط عمومی تنها به عنوان یکی از شاخه های ارتباطی سازمان نیست که به حیات خود ادامه می دهد. بلکه امروز به عنوان نیازی مبرم و اساسی در سازمان ها و شرکت ها حضور دارد.

اقتصاد ما اقتصادی یک سویه نیست که شرکت ها با ارسال پیام های گوناگون، اما یک سویه بخواهند سهم بزرگی را در بازار پر رقابت این روزها داشته باشند و لذا حتما باید به دنبال پیام هایی دوطرفه و قابل انعطاف باشند.

امسال تمامی فعالین این عرصه باید بیش از پیش بکوشند تا بتوانند نقش مهم، سازنده، کلیدی و تاثیر گذار خود را در حیات کسب و کارهای بزرگ و کوچک در تمامی عرصه ها تثبیت کنند.