نمایه فوروارد به پیام‌های واتس‌اپ اضافه می‌شود

واتس‌اپ در حال آزمایش قابلیتی است که طی آن پیام های فورواردی از دیگر پیام ها تفکیک می‌شود.

واتس‌اپ در حال آزمایش قابلیتی است که طی آن پیام های فورواردی از دیگر پیام ها تفکیک می‌شود.

در طول سال های اخیر، قابلیت هایی که در نسخه های عمومی واتس اپ منتشر می شود، ابتدا به صورت آزمایشی در نسخه های بتا حضور داشتند. از جمله این قابلیت ها می توان به نمایش پیام خوانده شده و پخش مستقیم ویدئوهای یوتیوب در واتس اپ اشاره کرد. حال کد های موجود در آخرین نسخه بتای واتس‌اپ نشان می دهد که این پیام رسان در حال آزمایش نمایش سربرگ پیام های فورواردی است.

طبق کد های موجود در نسخه بتای ۲٫۱۸٫۱۷۹ نرم افزار اندروید واتس اپ، این پیام رسان قصد دارد تا نمایش پیام های فوروارد شده را از پیام های ساده جدا کند. پیش از این اگر شما پیامی را برای شخصی فوروارد می کردید، هیچ نشونه ای از فوروارد شدن پیام وجود نداشت؛ انگار که پیام را برای مخاطب تایپ کرده اید.

قابلیت مذکور هم اکنون در نسخه های آزمایشی قرار دارد و ممکن است به تایید نهایی نرسد و در نسخه عمومی عرضه نشود.