یک روانشناس عنوان کرد:

کلمات خطرناکی که به روابط شما آسیب می‌رساند

یک روانشناس با اشاره به نقش ادبیات کلام در بهبود ارتباطات اجتماعی گفت: استفاده از گفت‌وگوی درونی با خود سبب مهارت حل مساله می‌شود و ما را به پاسخ های مناسب رهنمون خواهد کرد.

یک روانشناس با اشاره به نقش ادبیات کلام در بهبود ارتباطات اجتماعی گفت: استفاده از گفت‌وگوی درونی با خود سبب مهارت حل مساله می‌شود و ما را به پاسخ های مناسب رهنمون خواهد کرد.

نامیه‌گلستانه در گفت‌وگو با طبنا، درباره ادبیات و کلام موثر جهت ارتباطات اجتماعی اظهار کرد: ارتباط جز لاینفک وضروری زندگی اجتماعی افراد محسوب می‌شود چراکه زندگی هر فردی متاثر از نوع ارتباطاتی هست که افراد جامعه طی مراودات خود با دیگران انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه ادبیات کلمات از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: ادبیات کلمات به انتخاب نوع کلماتی اطلاق می‌شود که می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی عاطفی در ارتباط ایجاد کند همچنین درنظر گرفتن این کلمات با توجه به شرایط زمانی، مکانی و نوع شخصیت افرادی که با آنها تعامل داریم می‌تواند متفاوت باشد.

این روانشناس عنوان کرد: یکی از این کلمات کلمه «چرا» است که تاثیرگذاری و تاثیر پذیری آن برهیچ کس پوشیده نیست. کلمه «چرا» نقش قضاوت کننده و تنبیه کننده دارد و اگر بخواهیم در ارتباط خود از آن استفاده کنیم باعث ایجاد حالت تدافعی در فرد مقابل می‌شود.

گلستانه اضافه کرد: به عنوان مثال اگر به همسر خود بگوییم چرا دیر به منزل آمده‌ای به علت ایجاد قضاوتی که انجام می‌شود حالت دفاعی ایجاد شده و می‌تواند متعاقبا باعث رفتارهای پرخاشگرانه و سایر رفتارهای مخرب در برخی از افراد شود. ضمن اینکه اگر این کلمه را در مورد شخص خود استفاده کنیم باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد رفتارها واحساسات شبه افسردگی نیز می‌شود.

وی ادامه داد: اگر درگفت‌وگوی درونی با خود بگوییم چرا من پیشرفت نمی‌کنم، چرا کنکور قبول نشدم و… به مرور زمان اعتماد به نفس و رفتارهای انگیزشی کاهش یافته و به سمت رکود حرکت خواهیم کرد .

این روانشناس در پاسخ به این سوال که به جای کلمه چرا از چه کلمه‌ای استفاده کنیم؟ گفت: پیشنهاد ما دراین زمینه کلمه چطور است چرا که استفاده از این کلمه باعث ایجاد بارعاطفی مثبت، ایجاد حس همدلی ونهایتا تشویق صحبت کردن در طرف مقابل می‌شود.

گلستانه ادامه داد: اگر به همسر خود بگوییم چطور شد که دیرکردی این کلمه باعث ایجاد حس همدلی ونگرانی ما شده و مسلما حالت تدافعی در همسر به وجود نمی‌آید و با پاسخ های مثبت و مسالمت آمیز بیشتر و بهتری مواجه خواهیم بود.

این روانشناس گفت: استفاده از گفت‌وگوی درونی با خود سبب مهارت حل مساله خواهد شد و ما را به پاسخ های مناسب رهنمون خواهد کرد به طور مثال وقتی از خود سوال می‌کنیم چطور شد درکنکور موفقیت کسب نکردم مسلما پاسخ‌های مختلفی به ذهن ما خطور می‌کند که می‌تواند راهنما ومساله گشا باشد.

وی یاد آور شد: همچنین کلمات مخرب قابل استفاده و با کاربرد زیاد که تاثیر گذاری آنها بر کسی غیرقابل انکار نیست شامل همه‌،هیچ‌وقت‌،هرگز، همیشه‌، هرجا، و هروقت است که نقش تعمیم دارد و می‌تواند بسیارمخرب و منفی اعمال شود.

این روانشناس اضافه کرد: وقتی فرزند ما در درسی نمره پایین کسب می‌کند اگر به او بگوییم هیچ وقت موفق نیستی، همیشه اشتباه میکنی، هرگز تلاش نمیکنی و…..چون از نقش تعمیم آن غافل شده‌ایم شاهد عکس‌العمل‌های رفتاری و هیجانی منفی این کلمات در کودکان نیز خواهیم بود .بنابراین خانواده‌ها از تاثیرات مثبت ومنفی ادبیات کلمات نباید غافل شوند.

گلستانه خاطرنشان کرد: واژه کلیدی و درعین حال مهم دیگر که باید به اشاره کنیم کلمه «نمیتوانم»است که دراکثر مراجعان کلینیکی که علت اصلی مراجعه آنان کمبود اعتماد به نفس است این کلمه بسیار بیان می‌شود حال اینکه بهتر است حتی اگر با کمبود توانمندی در زمینه خاصی مواجه هستیم به‌جای استفاده از کلمه «نمی‌توانم» از کلمات و جملاتی مانند درحال حاضر برایم مقدور نیست، تلاش خود را انجام می‌دهم، سعی می‌کنم توانایی خود را افزایش دهم و….. استفاده کنیم چراکه تاثیر این جملات وشبیه آن باعث ایجاد انگیزه، امید و نیروی محرکه می‌شود.

این روانشناس ادامه داد: باید و نباید، واژه‌های الزام بخش دیگری هستند که در ارتباطات ما نقش دستور وتحکم رو ایجاد می‌کنند و دراکثر جلسات زوج درمانی تاکید مکرر براین امر هست که زوجین و والدین تا جایی که امکان دارد از این دوکلمه استفاده نکنند. البته این کلمات محدود به خانواده‌ها نیست و در تمام روابط بین فردی تاثیرگذار است.