روابط عمومی رسانه

نقش «روابط عمومی» در جهان ارتباطات در عصر حاضر، کلیدی و مبتنی بر ساختار فناورانه است. این در حالی است که روابط عمومی نبض یک سازمان و رویداد تعریف می شود.

محمد فواد رحمان سرشت، نقش «روابط عمومی» در جهان ارتباطات در عصر حاضر، کلیدی و مبتنی بر ساختار فناورانه است. این در حالی است که روابط عمومی نبض یک سازمان و رویداد تعریف می شود.

فارغ از اینکه معتقدیم روابط عمومی شوق است شغل نیست، در کلان موضوع، روابط عمومی در جایگاهی قرار دارد که نظام حاکم بر سازمان را مبتنی بر روابط درون و برون سازمانی تعریف، کنترل و حمایت همه جانبه می کند.

در حقیقت کارکرد مناسب روابط عمومی در یک سازمان می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت و روند رسیدن به پیشرفت و تعالی آن سازمان ایفا کند.

این موضوع علاوه بر اینکه به میزان و نحوه استفاده از فناوری های نوین وابسته است، به نگرش مدیریت کلان سازمان بر تعریف و جایگاه روابط عمومی بستگی دارد. خیلی مهم است که مدیر تصمیم گیر به اصل روابط عمومی معتقد باشد و زیرساخت لازم و مناسب برای فعالیت بهینه آن را فراهم کند.

به غیر از این باشد امکان ندارد که روابط عمومی بتواند به بهترین شکل ممکن کارها را پیش ببرد و به سرانجام مطلوب برساند.

فعالیت های روابط عمومی ها خصوصا در عصر جامعه اطلاعاتی، بر لحظه و کارکردهای شفاف استوار است بنابراین نمیتوان متصور بود که برای حصول مناسب ترین نتیجه که وابسته به مغتنم شمردن زمان انجام هر کاری است، با درنگ و تردید معطل مانده و چابکی و هوشمندی در تصمیم گیری دیرهنگام ناشی از آن، نابود شود.

روابط عمومی ها با، همه جانبه نگری، توان بسیار زیادی در تصمیم سازی و هدایت انرژی، هدایت هزینه ها و حصول نتیجه فعالیت ها در مسیر صحیح و پیشرفت سازمان ها دارند؛ این مهم نیازمند اعتقاد راسخ مدیران کلان سازمان ها به این عنصر کلیدی است.

در این میان «رسانه» نقش مهمی در به ثمر رسیدن آرمان های روابط عمومی ها که همانا توسعه اطلاع رسانی و تبیین استراتژی بهره ور در معرفی یک سازمان و رویداد است، دارد و در ادامه، این سازمان است که از این موضوع منتفع خواهد شد.

اما لازم به شفاف سازی است که رسانه ابزار روابط عمومی ها یا سازمان ها نیست، حتی تریبون آن ها هم نمی تواند باشد بلکه تعریف ما از رسانه در این مقال، عنصری هوشمند، ناظر بر روند فعالیت ها، توسعه دهنده و تسهیل کننده ارتباطات در روند اطلاع رسانی است که این موارد شاهرگ حیاتی روابط عمومی ها محسوب می شوند.

در این راستا استفاده موثر از پتانسیل رسانه های نوین در انواع و کاربری های مختلف برای نیل به هدف والای اطلاع رسانی و بیان فرهنگی واقعیات فعالیت های سازمان ها، از اهمیت محوری برخوردار است.

در اینجا نگارنده به موضوع روابط عمومی با محوریت رسانه اشاره دارد که موضوعی متفاوت و نوین به لحاظ دیدگاه و کارکرد در این عرصه است.

رسانه در اینجا نقش محوری دارد و گستره وسیعی از رسانه های گروهی، اجتماعی، پیام رسان در انواع چاپی، الکترونیکی، آنلاین، تصویری، صوتی و دیگر را شامل می شود.

محمد فواد رحمان سرشت

مدیر مسئول شبکه خبری ICTPRESS