نگاهی به نقش روابط عمومی ها؛

ضرورت پویایی دستاورد قرن بیستم در عصر حاضر

مشاهده مداوم اقدامات و فعالیت های برخاسته از بطن روابط عمومی در گوشه و کنار شهر که غالباً در کِسوت رسانه های مکتوب و مجازی از قبیل مطبوعات، وبسایت ها و پیام رسان های عمومی نمایان می شود

مشاهده مداوم اقدامات و فعالیت های برخاسته از بطن روابط عمومی در گوشه و کنار شهر که غالباً در کِسوت رسانه های مکتوب و مجازی از قبیل مطبوعات، وبسایت ها و پیام رسان های عمومی نمایان می شود، آدمی را متوجه اهمیت و ضرورت پویایی این وکیل مدافع همه فن حریف می کند و نقش روابط عمومی را پررنگ تر از همیشه جلوه می دهد.

دستاورد قرن بیستم که ظهور یکباره اش ناخوشایند بود و چنگی به دل نمی زد، اکنون در کوچکترین واحدهای اجتماعی نیز رخنه کرده و اهمیت دوچندانی یافته و آوای خوشش از هر کوی و برزنی شنیده می شود؛ گاهی در قالب بَنری خوش آب و رنگ و گاهی در نقش تندیسی ارزشمند، هنرِ هشتمی بودنش را فریاد می زند.

در عصر و زمانه ای که تکنولوژی نقش بارزتری یافته است، بایستی قلب دستگاه ها و نهادهای مختلف برای ماندگاری در گردونه رقابت تندتر بزند و این همان هنر بهره گیری از بازوان قدرتمند روابط عمومی توسط دولت ها و رؤسای سازمان هاست تا بر نقش کلیدی این پل نامرئی که از آن به عنوان حلقه واسط سازمان و مردم یاد می شود، تأکید کند.

روابط عمومی که عنوان چشم و گوش سازمان را با خود یدک می کشد، در کنار وظایف خرد و کلانی که به او واگذار شده، با انعکاس تأثیرات مثبت و مهم و بعضاً عملکرد قابل تقدیر، به ارتقاء شایسته سازمان تابعه کمک می کند و همین امر می طلبد گستره فعالیت روابط عمومی ها روز به روز بیشتر شده و این نهاد اجتماعی با تغییر سلیقه دنبال کنندگان که هر آن بیم از دست دادنشان می رود، زاویه دید مخاطبان خود را به سمت دلخواه تنظیم کند.

طبیعتاً مدیریت فضایی که هر روز در تیررس حرف و حدیث های اینطرفی و آنطرفی قرار دارد، بسیار سخت و دشوار به نظر می رسد؛ لذا آنچه موفقیت یک روابط عمومی را به عنوان محور و ستون سازمان رقم می زند، جلب اعتماد جامعه ای است که گوشش از هر شنودی قوی تر و چشمش از هر ذره بینی تیزتر است.

از این منظر، روابط عمومی ها که همواره به دنبال ارائه تصویر روشنی از خود هستند تا از این طریق اقدامات هدفمند و مؤثرشان را با همراهان خود به اشتراک بگذارند، بایستی ضمن توجه به خواسته ها و نیازهای واقعی مشتریانی که همیشه حق با آن هاست، به مسئولیت های خویش عمل کرده و توأم با ارائه خدمات مطلوب، ارزنده، مفید و مؤثر، برای جبران کمبودهای موجود تلاش کنند تا حمایت مستمر عمومی را به دنبال داشته باشند.

بهناز شریفی
پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها