روابط عمومی جایگاهی فراموش شده

پنهان کاری، ترس از گفتن و نداشتن شجاعت در ارائه فعالیت‌ها، عملکرد، محصولات و خدمات و خود سانسوری، مرگ تدریجی روابط عمومی را به همراه دارد. آنچه که ما از روابط عمومی می‌دانیم معرفی سازمان، تقویت برند سازمانی، حرکت در جهت ایجاد خوشنامی‌یک سازمان، تعامل با ذینفعان و مخاطبین است.

از رودخانه پرآب، از شکوه جنگل سبز، طبیعت زیبا، آب دریا، قطره ای بیش در بیابان بجا نمانده است.همین چند روز پیش بود که ریاست محترم جمهور به‌صورت تاکیدی از مسئولین خواستند که با شهامت پاسخگو باشند و گفتند که مدیری که می‌ترسد و نمی‌تواند و هراس دارد و به مردم نمی‌گوید و سکوت می‌کند کنار برود . اصل روابط عمومی در همین بیان ساده نهفته است .

ماهنامه صنعت کار نوشت، تعریف روابط عمومی و تشکیلاتی به نام روابط عمومی علیرغم توسعه کمی‌آن در سازمآنها و دانشگاه‌ها متاسفانه در چند ساله اخیر نه تنها پیشرفت نداشته، از طرفی دچار نوعی سردرگمی‌و گمراهی شده است .

پنهان کاری، ترس از گفتن و نداشتن شجاعت در ارائه فعالیت‌ها، عملکرد، محصولات و خدمات و خود سانسوری، مرگ تدریجی روابط عمومی را به همراه دارد. آنچه که ما از روابط عمومی می‌دانیم معرفی سازمان، تقویت برند سازمانی، حرکت در جهت ایجاد خوشنامی‌یک سازمان، تعامل با ذینفعان و مخاطبین است. سلامتی کار در صورتی محقق می‌شود که بتوانیم آنچه انجام می‌دهیم و انتظار داریم با مخاطبان خود در میان گذاشته و با تعامل با آنها راه حل‌های جدید را به دست آورده و براساس آن حرکت کنیم. موفقیت با پنهان کاری به دست نخواهد آمد. شاید هنوز عده ای هستند که با ایجاد رانت و تشکیل گروه‌های پنهانی فرصتی اقتصادی بدست آورده و از این طریق به منافع خود خواهند رسید ولی این موفقیت عملاً برای جامعه بی تاثیر است و تاثیرات آن موجب سقوط خواهد بود زیرا با پنهان کاری و مخفیانه حرکت کردن مردم را مشکوک ،دلسرد و بدبین می‌کند و خطر بدبین شدن مردم ما را به بی راهه هدایت می‌کند .

مسئولین ما درک صحیحی از مفهوم روابط عمومی و مردم داری ندارند و آن را مزاحم خود می‌دانند زیرا یک ثروتمند در کشور ما از ترس آشنا شدن مردم با موفقیت مالی او می‌ترسد و واهمه دارد و سازمآنهایی که با مشکل روبرو می‌شوند شهامت بیان آن را نداشته و از عواقب آن می‌ترسند یکی از متداول ترین اتفاق‌هایی که در جامعه ما بودجود آمده از بین رفتن فرهنگ در جامعه است و به راستی مردم نمی‌دانند چه زمانی و در چه موقعیتی راه درست را در پیش گرفته اند و با آن حرکت می‌کنند.

ایجاد روابط پنهانی بجای ضوابط آشکار و رقابت ناسالم در بازار و اقتصاد و حتی در بخش فرهنگی کشور روابط عمومی را به کنج رینگ برده و آن را به کما می‌برد.

ما برای بوجود آوردن یک جامعه سالم گریزی بجز شفاف سازی و ایجاد روابط عمومی سالم و گفتگو با مردم در همه بخش‌های کوچک و بزرگ نداریم .

یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند در بین سیل دروغ و پنهان کاری، به‌صورت جداگانه حرکت کرده و موفق باشد. زمانی می‌توانیم با برنامه ریزی حرکت کنیم که جامعه سالم حرکت کرده و بتوانیم دستاوردها را بررسی کنیم، هدف را مشخص کنیم و به دنبال موفقیت باشیم زمانی که تمام آحاد و ظرفیت‌های جامعه روشن و شفاف باشد تا چنانچه فردی، سازمانی یا ارگانی خارج از ضوابط حرکت کرد، شناخته شده از گردونه خارج شود ولی زمانی که همه پنهان کار باشند کاری از یک فرد و یک سازمان برای حرکت براساس اصول ، ضوابط و قوانین میسر نخواهد بود در نتیجه روابط عمومی کارایی خود را از دست خواهد داد .

تحقق شعارها و استفاده از ابزارهای جدید روابط عمومی و داشتن روابط عمومی اخلاق مدار و روابط عمومی یکپارچه، جملگی در متن و جان روابط عومی‌نهادینه شده .

اگر سازمانی برای موفقیت خود راه صحیح را در پیش بگیرد، برای توسعه و پیشرفت نیاز دارد با ذینفعان خود تعامل کند و نقش روابط عمومی برای اجرایی شدن استراتژی‌ها و دست رسی به اهداف روشن می‌شود. برای این منظور تکنیکهای روابط عمومی موثر واقع شده و روابط عمومی می‌تواند نقش یک پزشک را برای نجات جان بیمار خود داشته و برای سالم سازی و شفاف سازی فعالیت‌ها، با ایجاد راه حل منطقی آن را پیاده سازی کند. کارشناس روابط عمومی باید مورد اعتماد سازمان و جامعه و فردی شناخته شده برای عوامل ارتباطی به ویژه رسانه‌ها باشد.

در عصر اطلاعات که خبر به سرعت در جامعه منعکس می‌شود و سرعت آن بیش از هر زمان دیگر شده برای جلب اعتماد مردم اهمیت به روابط عمومی امری جدایی ناپذیر در هر سازمان است و نیروی کارآمد و متخصص روابط عمومی از ضرورت‌های اولیه فعالیت هر سازمان در جامعه است .روابط عمومی می‌تواند با تبادل نظر و تعامل با ذینفعان بهترین دستاورد و نتیجه را برای سازمان خود بدست آورد .

لزوما روابط عمومی ها یکسان عمل نخواهند کرد و موفقیت هر سازمان جهت معرفی خود به مخاطبان متفاوت است. برای موفقیت و توسعه باید مردم و جامعه خود را شناسایی کنیم و همسو بادیدگاه آنها حرکت کنیم و خواسته‌های آنها را جامه عمل پوشانده و حرکت کنیم تا بتوانیم سازمانی موفق داشته باشیم ولی آنچه شاهد آن هستیم سقوط اخلاق در جامعه است که روابط عمومی نمی‌تواند نقش خود را به درستی پیاده کند. در جامعه ای که دروغ حاکم شود روابط عمومی کارایی خود را از دست می‌دهد. بدبینی،ترس، عدم اعتماد، کار را پیچیده و نقش روابط عمومی را تضعیف می‌کند و بدون شک این جایگاه در سازمآنها کم رنگ و به فراموشی سپرده می‌شود. خبر و اطلاع رسانی و ارتباط شفاف از بین رفته و فعالیت‌های پنهان جای روابط عمومی را خواهد گرفت.

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی

خسرو رفیعی
مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد: