اطلاع رسانی و روابط عمومی در سطوح عالی کشور

اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان ها از یک سو، عملکرد خود را به اطلاع مردم می رسانند و وظیفه پاسخگویی را بر عهده می گیرند و از سوی دیگر پیوندها و دوستی ها و همگرایی درون سازمانی را تقویت می کنند.

دانش ها و تکنیک های وابسته به علوم اجتماعی و ارتباطات، امروزه به تناسب پیچیده شدن جوامع مدرن، بسیار توسعه یافته اند و پیشرفت داشته اند . در این راستا، ضرورت اطلاع رسانی و تقویت روابط عمومی در سازمان ها و دستگاه های اجرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان ها از یک سو، عملکرد خود را به اطلاع مردم می رسانند و وظیفه پاسخگویی را بر عهده می گیرند و از سوی دیگر پیوندها و دوستی ها و همگرایی درون سازمانی را تقویت می کنند.

گرچه در کشورمان، علوم اجتماعی و ارتباطات از پیشینه بلندی برخوردار نیست و بسترهای لازم برای توسعه این علوم، فراهم نبوده است و شمار متخصصان تراز اول در این حوزه، اندک است ولی با کوشش های آنان، نسل جوان و پرتوانی پرورش یافته اند که اکنون مسئولیت سنگین اطلاع رسانی و روابط عمومی دستگاه های اجرایی را بر دوش می کشند.

به رغم ظرفیت و توانشی که دستگاه ها و سازمان های موجود در کشورمان در این زمینه برای خود ایجاد کرده اند، با این وجود همچنان از کاستی و نیستی و سستی های فراوانی رنج می بریم.

در روزهای گذشته شاهد بودیم که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضایی و دادگستری های کشور بر اهمیت و نقش روابط عمومی ها در توجیه مردم و بازتاب عملکردها تاکید نمودند و ریاست جمهور نیز در نشست هم اندیشی با مدیران اجرایی کشور، روابط عمومی دستگاه ها را به تشریح و تبیین مشکلات و واقعیات و عملکردها واداشتند.

افزون بر لزوم توجه سازمان ها و دستگاه های اجرایی به داشتن روابط عمومی کارآمد، مدرن، پاسخگو و حساس، دفاتر وابسته به روسای محترم قوا و بلکه دفتر مقام معظم رهبری به عنوان مرکز فرماندهی و هدایت و کنترل کشور و نظام، نیاز مند برقراری ارتباط دوسویه با مردم هستند تا در پرتو این ارتباط دو سویه، اخبار سراسر کشور از پایین ترین لایه های مردم و تحلیل های منطبق با واقعیت روز کشور به گوش و اطلاع سطوح عالی نظام برسد تا آنان بتوانند بهترین موضع گیری و تصمیم را در وقت لازم اتخاذ و اعلام نمایند.

بر این پایه، هر گونه کوتاهی در بازتاب اخبار و ترسیم واقعیات از سوی مسئولان اطلاع رسانی می تواند به تاخیر در تصمیم گیری یا بروز کاستی و نقصان در تصمیم منجر گردد.

لزوم کارآمدی و چابکی روابط عمومی و اطلاع رسانی در دفاتر مقامات عالی کشوری و لشکری، در روزگاری که شبکه های مجازی با استقبال گسترده مردم کوچه و بازار روبرو شده است و گردش اطلاعات درست و نادرست در کوتاه ترین مدت ممکن شده است، از اهمیت صد چندان برخوردار است.

برای نمونه در سال های اخیر مقام معظم رهبری به محض اطلاع یافتن از پخش متن حاوی دعا برای ایشان در پروازها، دستور دادند که بخشی از آن متن که حاوی دعا برای ایشان است، حذف گردد و در روزهای گذشته نیز به محض شنیدن برگزاری مراسم دعا برای ایشان، با برگزاری آن مراسم مخالفت نمودند.

این دو مورد، به رغم پیش پا و بی زیان بودن، مخالفت رهبری را برانگیخت. از سویی دیگر، در شبکه های اجتماعی، گاهی سخنان و موضع گیری ها و اظهاراتی مشکوک و شبهه برانگیز و مضرّ از سوی خطیبان و منصوبان و وابستگان به مقامات عالی در حوزه مسایل عقیدتی و سیاسی منتشر می شود و افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. چنانچه بی درنگ نادرستی و عدم صحت ان موضع گیری ها و سخنان مشکوک، از سوی دفاتر مقامات عالی اعلام نشود، افکار عمومی آنها را می پذیرد و بر اساس آن داوری می کند.

به نظر می رسد که دسته بندی اخبار بر اساس مهم و غیر مهم بودن و مطلع نمودن بهنگام مقامات کشوری از سوی مدیران روابط عمومی دفاتر ایشان، نقش بسزایی در ایجاد یا بی اثر کردن جنگ روانی و منحرف کردن افکار عمومی و درستی یا نادرستی قضاوت های مردم دارد. بر همین پایه، ایجاد اصلاح و تغییر در رویه های متعارف و در نحوه و نوع و چگونگی ارتباط میان مردم و مسئولان ارشد نظام ضروری است.

چه بسا ارتباط کلامی و شنیدن چند باره سخنان و دیدن تصاویر آنان تاثیر مثبتی در مردم ایجاد نکند.