مهارت های ارتباطی؛ ضامن موفقیت کسب و کار

برای انتقال موفقیت آمیز پیام به طرف مقابل باید با استفاده از مهارت های ارتباطی افکار و ایده های خود را به طور موثر و کارامد انتقال داد

هدف از ارتباطات انتقال واضح و بدون ابهام پیام خود به دیگران است. انجام این کار مستلزم تلاش از هر دو طرف فرستنده و گیرنده پیام می باشد و اغلب به دلیل تفسیرهای اشتباه پیام توسط گیرنده، فرایندی ست که امکان بروز خطا در آن وجود دارد. اگر این مساله شناسایی نشده و حل نگردد موجب سردرگمی، اتلاف وقت و از بین رفتن فرصت ها می شود. در واقع یک ارتباط تنها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که فرستنده و گیرنده اطلاعات یکسانی را به عنوان نتیجه ی ارتباط درک کنند.

 

برای انتقال موفقیت آمیز پیام به طرف مقابل باید با استفاده از مهارت های ارتباطی افکار و ایده های خود را به طور موثر و کارامد انتقال داد. هنگامی که این کار با موفقیت انجام نشود، افکار و ایده هایی انتقال خواهد یافت که متعلق به خود فرد نبود و منعکس کننده افکار او نیست. این موضوع موجب بروز مشکل و شکست در ارتباط شده و مانعی در مسیر دستیابی به اهداف فردی و حرفه ای میگردد.

 

در یک برررسی در مورد استخدام شرکت هایی با بیش از ۵۰۰۰۰ کارمند، مهارت های ارتباطی به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده در انتخاب مدیران بیان شده بود. در این بررسی که توسط دانشگاه بیزینس کاتز پیتزبورگ انجام شد، مهارت های ارتباطی شامل ارائه شفاهی و کتبی و همچنین توانایی همکاری با دیگران، مهمترین عوامل دخیل در موفقیت کاری معرفی شدند. مهارت های مدیریت زمان، تصمیم گیری در کسب و کار و آشنایی با تاثیر زبان در کسب و کار نیز به گونه ای خود با مهارت های ارتباطی سروکار دارند.

 

علی رغم اهمیت روزافزون مهارت های ارتباطی، افراد بسیاری قادر به برقراری ارتباط موثر برای ارائه ی افکار و ایده های خود در قالب شفاهی یا کتبی نیستند. این ناتوانی، رقابت موثر در محیط کار را برای این افراد تقریبا غیرممکن می کند و به عنوان مانعی بزرگ در مسیر پیشرفت قرار میگیرد. انتقال صحیح پیام مهمترین عامل برای پیشرفت است. از این رو باید از ماهیت پیام خود، مخاطبانی که دریافت کننده پیام هستند و همچنین از نحوه درک پیام توسط مخاطبان، شناخت کافی داشته باشیم. علاوه بر این لازم است شرایط حاکم در برقراری ارتباط از جمله بافت های فرهنگی و موقعیتی را نیز مدنظر قرار داد.

 

برای انتقال موثر پیام باید موانع موجود در هریک از مراحل فرایند ارتباطی را شناخته و سعی در حذف آن داشت. امکان دارد درون پیام نیز مشکلاتی وجود داشته باشد. اگر پیام بسیار طولانی و نامرتب بوده و یا دارای خطا است، باید انتظار سوء تفاهم و تفسیر بد را نیز داشت! فقر کلامی و غیر کلامی (زبان بدن) هم می تواند باعث سردرگمی مخاطب و گیرنده پیام شود. ارائه بسیار سریع حجم بالایی از اطلاعات می تواند مشکل ساز باشد. لذا در این رابطه باید درمورد فرهنگ مخاطب خود شناخت داشته و از توانایی گفتگو و انتقال پیام به افراد مختلف با پیش زمینه های فرهنگی متفاوت برخوردار باشیم.

 

فناوران گیتی افروز