جیمز استونر : مدیر افراد را اداره نمی کند بلکه آنها را برمی انگیزاند

  جیمز استونر در کتاب مدیریت به چه نکاتی اشاره کرد؟   جیمز استونر در کتاب مدیریت نقل می کنند که“مدیر افراد را اداره نمی کند بلکه آنها را برمی انگیزاند، راهنمایی می کند و برای دستیابی به هدف های سازمانی یاری می دهد”. به تجربه ثابت شده که اگر ارتباطی صحیح در سازمان برقرار […]

 

جیمز استونر در کتاب مدیریت به چه نکاتی اشاره کرد؟

 

جیمز استونر در کتاب مدیریت نقل می کنند که“مدیر افراد را اداره نمی کند بلکه آنها را برمی انگیزاند، راهنمایی می کند و برای دستیابی به هدف های سازمانی یاری می دهد”. به تجربه ثابت شده که اگر ارتباطی صحیح در سازمان برقرار نباشد گردش کار مختل و گاها آشفته می شود.

 

یافته های پژوهشی و تجربه روزمره گواه این امر است که ۸۰ درصد از وقت مدیران صرف برقراری ارتباطات با دیگران می شود با توجه به چنین حجم عظیمی، بدیهی است که سبک مدیر در برقراری ارتباط با کارکنان، همکاران مقامات بالاتر و منبع برون سازمانی نقش تعیین کننده در عملکرد وی دارد.

 

در عصر حاضر به دلیل گسترش و تنوع فعالیت ها، پیچیدگی ساز و کارهای اقتصادی، رقابت شدید در عرصه تولید و خدمات، لزوم برقراری ارتباط سازمان ها با مردم، مصرف کنندگان، مدیران و رهبران سازمان های مسئول امری اجتناب ناپذیر است. تا آنجا که شرط بقا و حیات هر سازمان را در وجود ارتباطات پویا و عمیق با همه عناصر پیرامون آن است.

 

امروزه ارتباطات موانع و مرزهای فرهنگی، طبیعی و ساختگی بین انسانها را درهم نوردیده است و دگرگونی های شگرفی در ویژگی های انسان معاصر، اقوام و کشورهای حاضر در صحنه جهانی ایجاد کرده است. ارتباطات انسانی چه درجنبه میان فردی و چه در ابعاد گروهی یکی از شاخه های ارتباطات انسانی است که جایگاه ویژه ای دارد. امروزه ارتباطات انسانی نیاز به مهارت ها و شرایط ویژه ای دارد که بدون توجه به آن نمی توان به یک ارتباط موثر با دیگران دست یافت.

 

انواع مهارتهای ارتباطی

 

 

۱٫ مهارت کلامی: مکالمه، نخستین ابزار مدیریتی است. مکالمه در واقع چگونگی برنامه‌ریزی زندگی و سازمانی کارها و نحوه ایجاد رابطه با همکاران و مشتریان است. مکالمه نحوه درک احساسات اشخاص، تفکر و اعمال آنها و راهی برای تاثیرگذاری بر دیگران و تاثیرپذیری از آنهاست.

زبان، نوعی سیستم ارتباطات انسانی مبتنی بر اصوات گفتاری است که به عنوان نمادهای قراردادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حواس ما، پیوسته ما را آماج بمبارانی از علائم قرار می‌دهد تا وادار شویم آنها را تفسیر کرده و در بانک اطلاعاتی خود ذخیره سازیم.

 

۲٫ مهارت شنود : به هنگام اندیشیدن و گفتگو درباره ارتباطات، بیشتر مردم معمولا به گفتن و سخنوری توجه دارند و تصور می کنند که نقش اصلی را در فراگرد ارتباطی فرستنده پیام بازی می کند. باید توجه داشت اگر گوش دادن از سخن گفتن دشوارتر نباشد، در یک فراگرد ارتباطی، از هر جهت با آن برابر است.

بدون گوش دادن پیام، هرز و هدر می رود و ارتباطات به هدفی که دارد دسترسی پیدا نمی کند. گوش دادن با این پیش فرض عبارت است از فراگرد دریافت، تعبیر و تفسیر محرک های شفاهی. در بیشتر جوامع، از جمله در جامعه ما تصورات غلطی در مورد گوش دادن وجود دارد که می توان گفت اغلب بین بیشتر مردم مرسوم و متداول است.

بیشتر مردم چنین فکر می کنند که:  آنان گوش دهندگان خوبی هستند. نمی توان به آنها آموخت که گوش دهندگان بهتری شوند.گوش دادن و شنیدن ساده، یکی هستند.