۷ ویژگی یک کارمند فضای مجازی در بازار دیجیتالی

کارمند فضای مجازی مي‌تواند قدرتمندترین دارایی یک برند در ایجاد روابط طولانی مدت و پویا با مشتریان و دیگر اعضای مهم جوامع آنلاین باشد.

در بازار دیجیتال، اعتبار گفتار یک کارمند فضای مجازی می‌تواند قدرتمندترین دارایی یک برند در ایجاد روابط طولانی مدت و پویا با مشتریان و دیگر اعضای مهم جوامع آنلاین باشد.

 

خوب، شما چگونه کارمندان فضای مجازی‌تان را انتخاب می‌کنید؟ وارد شدن کارمند به مسائل شرکت، وارد کردن حرفه‌شان به فضای مجازی، تعهد به شرکت، توانایی مشارکت، مهارت شنیداری‌شان، مهارت‌های مشتری مداری و توانایی‌شان در تأثیرگذاری بر تغییرات شرکت، همه از جمله خصوصیات یک کارمند فضای مجازی فوق‌العاده است. در این‌جا ۷ ویژگی متمایز کارمندان فضای مجازی آمده است:

 

۱: مشغول کار هستند

به کارشان ایمان دارند و می‌دانند مشارکت‌شان در شرکت به ارزش سهام‌داران کمک می‌کند.

۲: زندگی شخصی و حرفه‌ای را در هم می‌پیچند.

پیش بینی می‌کند و حتی انتظار دارد که تعادل کار / زندگی از طریق فناوری موبایل و فضای ابری تسهیل شود.

۳: داستان‌پرداز شرکت هستند

به شرکت‌شان ایمان دارند و در ترویج برند شک نمی‌کنند.

۴: یک یاور مادرزاد هستند.

فرهنگ اشتراک‌گذاری ایده‌ها و تشویق و تقویت خلاقیت را ارج می‌نهند و به کار می‌گیرند.

۵: یک شنونده‌ی خوب هستند.

به خوبی می‌دانند گوش دادن مؤثر و کارآمد به این معنی نیست که صبر کنند نوبت صحبت کردن‌شان شود، بلکه به معنای پرسیدن سوالات روشنگر برای ارائه‌ی بازخورد است.

۶: مشتری محور هستند.

نه تنها فکر می‌کنند “همیشه حق با مشتری است”، بلکه این موضوع را درک می‌کنند که آن‌ها نماینده‌ی برند هستند و درنتیجه تلاش می‌کنند نتیجه‌ی معناداری از تعامل‌شان با مشتری داشته‌باشند.

۷: نماینده‌ی تغییرات هستند

یک کسب و کار مجازی  به کارمند فضای مجازی قدرت می‌دهد تغییرات مثبتی ایجاد کند، چه از طریق فراهم کردن ابزارهای کار مناسب و چه از طریق گوش دادن به صدای کارمندان.